Tag: oplichting

blatter

,Alleen zij die het verleden kennen, kunnen het heden begrijpen en de toekomst doen ontstaan. Met andere woorden: de bal is rond, en degene die de diepte heeft gezien kent de werkelijke grootte van de sport.”

Vrij vertaald bedoelt Blatter:
“Alleen zij die weten dat ik de baas was, weten dat ik de baas ben en snappen dat ik de baas blijf. Met andere woorden: de dollar is groen en degene die mijn ogen heeft gezien kent de werkelijke grootte van mijn macht.”

100.000 euro zorgen

logo-humanitas

Een verpleegkundige, een kok, een fysiotherapeut, een bejaardenverzorgster, een schoonmaker, een maatschappelijk werker, een pedicure, een onderhoudsmonteur, een kantinebeheerder, een bewaker, een verpleeghulp, een arts, een Z-verpleegkundige, een B- verpleegkundige, een activiteitenbegeleider, een afdelingshoofd, een speltherapeut, een muziektherapeut, een logopediste, een keukenhulp, een voedingsassistent, een nachtdienst en waarschijnlijk nog wel een man/vrouw of vijf aan het bed.

Je kunt ze allemaal inhuren voor een maand als je € 100.000 euro hebt.
Of je huurt, zoals Humanitas DMH deed, Raimon Nicodem in. Dan ben je het geld ook kwijt.

U kunt Raimon hier bestellen.

Bestuur Inspire2Live: verantwoordelijkheid nemen doe je zo!

inspire2live

Het bestuur van Inspire2Live heeft een verklaring gepubliceerd waarin zij ‘hun verantwoordelijkheid nemen’. Het had niet alleen een stuk korter gekund.

De afgelopen week heeft de media veel aandacht besteed aan de stichtingen Inspire2Live en Alpe d’HuZes. Daarbij ging het om betalingen strijkstokgeld dat aan medewerkers van onze programma’s ons is blijven hangen, het anti-strijkstokbeleid en de het ontbreken van besteding aan wetenschappelijke programma’s. Zoals we al eerder hebben gesteld in de media en op onze website, betreuren wij die ophef zeer. We zien hiermee dat er hebben schade wordt aangericht aan onze initiatieven, maar ook aan alle anderen die actief zijn in de kankerbestrijding zwaar beschadigd. Ons gedrag Dat is niet in het belang van onze supporters, vrijwilligers en iedereen die de patiënt een warm hart toedraagt. Daarom treden wij af. Niet morgen, niet vanmiddag, maar nu is het bestuur van Inspire2Live van plan om zo snel mogelijk af te treden. Vanzelfsprekend nemen wij onze verantwoordelijkheid en hebben wij alle gedeclareerde bedragen inmiddels teruggestort handelen alle lopende zaken zo lang als nodig is af.

Beschadigd

De berichtgeving in de afgelopen week omtrent Alpe d’HuZes en Inspire2Live en de reacties daarop tonen aan dat wij losers zijn ons inziens enkel verdeelde verliezers. Hoewel wij vinden dat de berichtgeving en veel reacties volkomen logisch zijn en geen recht doen aan de gebeurtenissen, hebben wij nu geen behoefte aan een eindeloze discussie. Die is schadelijk, niet alleen voor de betrokken stichtingen zelf, maar ook voor hun programma’s, hun verantwoordelijken en medewerkers. Dat hebben wij veroorzaakt Daar doen wij niet aan mee.

Wij zijn schuldig aan diefstal, oplichting en het verrijken van onszelf over de rug van kankerpatiënten. Niet alleen treden wij daarom af, wij zullen tevens vanaf vandaag net zolang de Alp d’Huez opkruipen tot u ons vergeten bent. Zonder maar op enige wijze hiermee een “schuldigverklaring” te tekenen is het bestuur van Inspire2Live tot de slotsom gekomen dat haar activiteiten en naam dermate beschadigd zijn dat van een volledig herstel op geen enkele manier meer sprake kan zijn. Wij bezinnen ons dan ook op de positie en de toekomst van Inpire2Live. Ons ontbreken de woorden om uit te leggen hoezeer ons dat verdriet doet.

Verantwoordelijkheid

Wij zullen onszelf nooit meer op de borst slaan over wat we bereikt hebben, wij zullen ons blijvend realiseren hoezeer wij het imago van fondswerving beschadigd hebben. We staan nog steeds achter alle zaken die Inspire2Live sinds haar oprichting heeft geïnitieerd. Het is ons gelukt om in het buitenland meerdere succesvolle evenementen op te zetten, geschoeid op de leest van Alpe d’HuZes. Ook zijn er zeer belangrijke en baanbrekende wetenschappelijke programma’s opgezet. En we zijn trots dat een groep krachtige Patient Advocates zich bij onze stichting heeft aangesloten om direct op te komen voor het belang van de patiënt.

We hebben spijt en zijn dus al onderweg naar Frankrijk. Kruipend van schaamte, We betreuren het dat de kritiek op Inspire2Live deze inspanningen in een verkeerd daglicht heeft gezet. Aangezien wij alleen de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de beslissingen die de stichting Inspire2Live heeft genomen, heeft het bestuur zich voorgenomen om op korte termijn af te treden. Want met een voortzetting van de huidige situatie is niemand, ook de patiënt niet, geholpen.

Vervolg

Kunt u de zaken verder voor ons regelen? Wij hebben er voor zorg gedragen dat alle gestolen gelden weer zijn teruggestort. Het aftreden van het bestuur zal helaas niet per direct kunnen gebeuren omdat er niet direct een voltallig nieuw bestuur voorhanden is en er nog een flink aantal zaken af te handelen zijn. Het betekent dus ook niet dat het werk van Inspire2Live daarmee niet wordt voorgezet: onze evenementen krijgen zonder twijfel een vervolg. Ook blijven we actief in de wereld van de Patient Advocacy, een belangrijke drive voor onze stichting. De wetenschappelijke projecten zullen zoals eerder afgesproken worden voortgezet en verantwoord. Uiteraard blijft het bestuur zo lang als nodig is zorg dragen voor een goede overdracht van dit alles en de verantwoording voor alle projecten.

Dankwoord

Dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingespannen zonder uit de kas te graaien. Wij zien ons dus genoodzaakt onze taken neer te leggen en ons te beraden op de toekomst van de stichting. Daarmee kan de stichting op dit moment niet op vol tempo verder met onze missie: binnen 10 jaar kanker onder controle te krijgen. Dat betekent niet dat we die missie daarmee vaarwel zeggen. Er zijn genoeg wetenschappers die hier nog steeds in geloven en zich aan die doelstelling willen verbinden.

We bedanken hierbij alle vrijwilligers, medewerkers, wetenschappers, patient advocates, supporters, sponsoren en alle anderen die onze initiatieven een warm hart hebben toegedragen. Voor onszelf staat voorop dat we die strijd in de toekomst zeker zullen doorvoeren. Want ondanks alles is voor ons opgeven nog steeds geen optie!

Pilletje

pilltje

De laatste betrouwbare VVD politicus blijkt nog voor zijn dood te zijn overleden. Onze eigen Geert Wilders, strijder tegen het plucheplakkende kwaad blijkt zelf al weer een jaar of 15 (!!) via een geheime chemische formule met het pluche te zijn versmolten. Eén van de oprichters van Alpe d’HuZes blijkt zijn inspanningen veel minder vrijwillig – namelijk voor een ton of 2 – te leveren dan ons altijd is voorgehouden. Ik hoor een van de oprichters van de Partij voor de Dieren vertellen dat ecoducten de natuur niet helpen en een uitvinding zijn van de betonlobby. Eén op iedere zeven mensen die in een langdurige relatie zit blijkt geen relatie te hebben met ‘de liefde van zijn/haar leven’. Ook al rapporteren medewerkers van Jeugdzorg zo verschrikkelijk slecht dat er kinderen onterecht uit huis worden geplaatst, de rechter luistert liever naar een ‘professional’ dan naar een ouder. Via een kostbare campagne wordt ouderenmishandeling ‘uit de taboesfeer’ gehaald, tegelijkertijd begint in Gouda een zorginstelling met het verplicht stellen van mantelzorg en gaat Deventer bezuinigingen op de thuiszorg door werkelozen in te zetten. Ambtenaren die het lukt om ‘psychiatrie’ niet uit te spreken als ‘spychiatrie’ gaan straks bepalen of uw kind aan een psychiatrische stoornis leidt of niet. (Na een avondvullende aanvullende cursus kunnen diezelfde ambtenaren volgens mij dan ook wel bepalen wat er wél aan de hand is als er van een stoornis geen sprake is.) Je moet trouwens filmpjes waarop klootzakken, met z’n achten, een onschuldige jongen in elkaar schoppen niet openbaar maken, dat is sielug en maakt de daders slachtoffer en daarom verdienen deze hufters vrijspraak. Dat is logisch. De website werk.nl van het UWV werkt niet. En dit duurt nog tot 2015 (dus 2018). In 2009 heb ik ook eens te maken gehad met die werk.nl en toen werkte deze ook al niet. Een website voor werkelozen die 6 jaar niet werkt en als beloning een hele hoge uitkering krijgt zeg maar. 130 Man extra personeel wordt er aangenomen!! 130!!!!! Minister Asscher antwoord op vragen van de kamer dat werk.nl wordt ‘verbouwd terwijl de winkel open is’. GELUL Asscher, GELUL!!!! De ‘winkel’ is na kantoortijd en in het weekeinde helemaal niet open (zie punt 9 van de 10 meest voorkomende klachten). Trouwens, mijn ervaring is dat de winkel al heel lang dicht is (vanaf minimaal 2009) en nog heel lang dicht blijft (minimaal tot 2015). Welke bijgeschoolde pijpfitter ontwierp die website werk.nl eigenlijk??!!?? En welke op avondcursus gestuurde stagiair grootkeuken schreef het programma van eisen voor werk.nl?? Hoe heet dat handige buurjongetje van Bruno Bruins die het Service Level Agreement met de UWV afsloot eigenlijk?
Wie wordt er wanneer op een strontkar door mijn dorp gereden als straf voor deze schandalige geldverspilling??? Wanneer mag ik de altijd onschuldige verantwoordelijken voor hun kloten schoppen en wie gaat dit filmen en op Youtube zetten zodat ik vrijgesproken wordt?? Welke door collega’s van de afdeling ‘Giraal Verkeer’ weggepeste ambtenaar komt mij op een psychiatrische stoornis beoordelen wanneer ik op de Dam (in Dokkum) 500 kilo bananen ga bakken en opeten?!??? Welke … godverdegodverdegodver…!!!!##%%$$&&&*******!!!!!

*Yin, yang. Yin, yang. Yin, yang. Yin, yang.*

*pilletje*

De Natte Sigaar Uit De Eigen Doos der PVDA

sigaar

Een simpel commercieel gegeven: een onderneming levert een product of een dienst, de afnemer betaalt een prijs die maakt dat de ondernemer winst op zijn product of dienst maakt.

Het kan heel veel ingewikkelder natuurlijk, dan heet het ‘economie’. De onderneming maakt op haar diensten of producten een marge waar, na aftrek van heel veel kosten, een netto winst van overblijft. Die winst moet ‘gezond’ zijn, anders ben je niet interessant voor de bank, voor investeerders, voor aandeelhouders, personeel en klanten. Ja, lieve rode leesvriendjes, ook klanten met verstand willen dat de leverancier een gezonde winst maakt. Dat heeft met continuïteit te maken. De onderneming zal er alles aan (moeten) doen om die gezonde winst te behalen en te behouden. Zo werkt dat in ons westerse systeem. Daar hebben wij met z’n allen voor gekozen.

Vanmorgen werd op het NOS Journaal en het RTL 4 Nieuws breed uitgemeten over het feit dat de PVDA een meerderheid heeft gevonden om ‘ergernis nummer 1’ (??) uit te bannen. We gaan per minuut betalen in parkeer garages. Ja, ja mensen. Per minuut. Niet per dag, dagdeel, uur of kwartier, nee: PER MINUUT!!!! Want, zo wordt uitgelegd, nu betaalt het arme, brave stemvee gemiddeld wel 40% te veel. Schandelijk, bizar, oneerlijk, verwerpelijk, krankzinnig, afschuwelijk, willekeurig en verachtelijk. Dit kan niet, in een rechtstaat. Je betaalt voor wat je gebruikt. Godverdomme. En de PVDA, de Partij Van Alle werkeloze Arbeiders gaat deze kronkel rechtbuigen.

Even terug naar de simpele economische wet die stelt dat een onderneming een gezonde winst wil, zal en moet maken om als onderneming te overleven (in een crisis bijvoorbeeld). Als de gemiddelde parkeerder 40% teveel betaalt voor het stallen van zijn auto dat gaat deze maatregel de parkeergarage als onderneming dus 40% omzet schelen. Wat dat betekent voor de winst laat zich raden. Ik zou wel eens willen weten hoe de briljante koppen van de PVDA de parkeertoekomst zien. Hebben zij visioenen van jubelende automobilisten die huilend van dankbaarheid de parkeergarage uitrijden op weg naar het aanvragen van het lidmaatschap der PVDA? Of zouden er ook mensen rondlopen die zich realiseren dat dit betekent dat de parkeertarieven omhoog gaan? (Persoonlijk schat ik met een procent of 40.) En als een tarievenverhoging wordt tegengehouden door een wet of maatregel gaan straks de parkeergarages failliet. Worden nieuwe parkeergarages niet afgebouwd. Worden plannen voor het ontwikkelen van parkeergarages in een diepe lade gestopt.

Dit is een sigaar uit eigen doos. En niet eens eentje die je op kunt roken, want hij is zeiknat van de regen.

Oh ja. en dat onze regering volgens een Nobel prijswinnende econoom dit land he-le-maal kapot bezuinigd, hoef ik je niet te vertellen, dat lees je op Geen Stijl.