Zoeken: “jacques smits”

We hebben 3 resultaten gevonden voor je zoekopdracht.

Jacques Smits en de Stichting Kinderontvoering

Gisteren uitte Berend Quest op Twitter kritiek op een artikel op Blog-Magazine.nl. De kritiek was niet zozeer gericht tegen de inhoud, als wel tegen de toon van het artikel. De PvdA zou niets tegen kinderontvoering doen en dus worden betrokkenen uitgemaakt voor bijvoorbeeld kinderverlakker, tuthola, a-sociaal parlemendslid en timmertrol. En, dan heb ik het alleen nog maar over de inleiding.
Afijn, op de kritiek werd gereageerd en al snel liepen de emoties op.
Jacques Smits, oprichter en bestuurder van de Stichting Kinderontvoering aan de telefoon, kritiek nogmaals toegelicht en uitgelegd dat ik vind dat dit artikel zijn zaak geen goed zal doen.

Dit zou allemaal aan u voorbij gegaan zijn wanneer Berend Quest in zijn pogingen om inhoud en vorm te scheiden niet had geroepen ‘best over het onderwerp te willen schrijven, maar niet in de vorm zoals op Blog-Magazine’.
En dus vandaag een stuk over de Stichting Kinderontvoering en Jacques Smit.

Berend Quest heeft het gevoel zijn handen in een wespennest gestoken te hebben door zich te gaan mengen in de verbeten strijd, zo durf ik het te noemen, die Jacques Smits voert.

Jeugdzorg, Justitie, Hirsch Balin, Raad voor de Kinderbescherming, PvdA, de Centrale Autoriteit, centrum IKO; het lijkt wel of al deze partijen in de ogen van Jacques Smit kwade geniussen zijn die er alles aan doen om het ouders onmogelijk te maken hun ontvoerde kind naar Nederland terug te halen.
De website Kinderontvoering.info, het forum van de stichting en op het weblog van de stichting, wordt telkenmale verwezen naar het grootschalig falen van alle eerdergenoemde instanties en partijen.

Een nadere blik op de website van de Stichting Kinderontvoering en een klein online onderzoekje naar de persoon Jacques Smits doet echter vermoeden dat er meer speelt dan het falen van de instanties alleen.
De website van de Stichting Kinderontvoering roept veel vragen op en de persoon Jacques Smits is op z’n minst ‘omstreden’.

Kinderontvoering.info

Op de website is de nodige informatie te vinden, maar roept ook veel vragen op.
Er zijn statuten, er wordt verwezen naar gerechtelijke uitspraken, er worden teksten aangehaald van justitie, er wordt verwezen naar wetten, de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdzorg worden verwijten gemaakt, er zijn ‘verslagen‘ en er wordt gerefereerd aan ‘partners‘.

De verslagen roepen bij mij geen lekker beeld op. U moet ze uiteraard zelf maar lezen, maar onderstaande quotes geven mijn geen prettig gevoel.

Op de geplande dag en tijdstip was de moeder, met mij in haar schaduw, op de afgesproken plek aanwezig en legde contact met de “vader”. Zij nam het kind in haar armen voor de laatste knuffel en de vader lag binnen enkele minuten knock-out tussen een aantal containers.
Met de ferrytickets naar Italië in onze handen snelden wij ons naar de desbetreffende boot. Björn kreeg een “slaappilletje” en ik stopte hem in mijn handbagage waarna wij de grenscontrole weer passeerden en deze o.a. mijn paspoort accepteerde voorzien van de benodigde US Dollars.

De partners waarvan de logo’s op de website zijn geplaatst zijn niet gelinkt. Nieuwsgierig naar de achterliggende reden vroeg ik het Jacques Smits. Zijn antwoord luidde:

Wanneer men desbetreffende organisatie wenst te benaderen, dan kan dit middels ons, wij checken eerst het juridisch gelijk van de persoon die ons contact alvorens wij hen doorzenden. Er zijn zat ‘zieke’ geesten die ons of onze contacten willen misbruiken om een kind weg te halen bij de toegewezen ouder, daarom eerst zekerheid voor alles.

Vreemd is wel dat geen van de, als ‘partner’ genoemde websites daadwerkelijk actief is.

Kinder-schicksale.de: niet meer actief
jebentnietalleen.com: gesloten
secreta.de: hobbywebsite
WMCO.org: gesloten
kinder-klagen-an.de: Verboden toegang

InterRescue
Een partner die niet op de partner pagina staat maar een eigen knop in het hoofdmenu heeft is Interrescue.
InterRescue is een commercieel bedrijf op het gebied van ontvoeringen en afpersingen en eigendom van Jacques Smits.
Op de vraag welke relatie er is tussen de Stiching Kinderontvoering en Interrescue antwoord Jacques Smits per e-mail:

InterRescue is een commerciële organisatie (ook van mij) die alle kosten draagt en voldoet van de Stichting Kinderontvoering. Ingevolge de statuten van SKO kan en mag InterRescue tegen betaling diverse opdrachten voor SKO uitvoeren.
Bijstandsgerechtigden krijgen volledige bijstand (ook advocaten) en advies van SKO, kapitaalkrachtigen worden tegen facturering bijgestaan door InterRescue.

Als ik het goed lees is de relatie tussen de Stichting Kinderontvoering en InterRescue er dus eentje van het type ‘vestzak – broekzak’. Ik heb daar geen oordeel over, maar het is wellicht wel handig om je dat te realiseren.

Jacques Smits
Even googelen op de naam ‘Jacques Smits’ levert heel veel informatie op. En, die informatie bestaat over het algemeen niet uit warme huldebetuigingen aan het adres van Jacques Smits.
Op het weblog van Pasteurella bijvoorbeeld staat een zeer leesbaar artikel met de veelzeggende titel ‘De persoonlijke vete van Jacques Smits‘.
Op Crimebron is een artikel te lezen met als titel ‘JACQUES SMITS BEDREIGT MALIKA KAROUM!!‘ Opvallend aan dit artikel is wel de lange rij aan reacties, de meeste van Jacques Smits zelf.
Jacques Smits kan niet verweten worden dat hij geen energie stopt in het verdedigen van aantijgingen en de in zijn ogen goede zaak. Zie bijvoorbeeld de discussie die hij voerde op het weblog ‘Rechtbankverslaggever“.
En dan is er nog de zaak van Jacques Smits versus TON, de partij van Rita Verdonk.

Conclusie
Wat ik gezien en gelezen heb van en over zowel de Stichting Kinderontvoering als de persoon Jacques Smits geven mij voldoende aanleiding om in ieder geval te melden dat er ook andere organisaties zijn die zich professioneel met dit probleem bezig houden.

Zoals de Vereniging voor Internationale Kinderontvoeringsadvocaten.

Update 20 juni 20.00 uur

Jacques Smits is niet blij met wat Berend schrijft. Dat vindt ik ook niet zo vreemd.
En dus stuurde Jacques Smits een mailtje, welke ik beantwoorde.
U leest de tekst hieronder.
Mijn opmerkingen zijn in het blauw en staan tussen de [..].

Uw hoogmoedige uitlatingen op Twitter waarin u Paul veroordeeld [Nee, ik veroordeel niets: ik geef mijn mening. En een persoon heb ik zeker niet veroordeeld.] voor het plaatsen van een blog welke zijn doel mist heeft nu opvolging gevonden door uw blog welke gewoon neerkomt op een verkort uittreksel van wat allemaal op Google over mij te vinden is [En welk ‘doel’ mis ik hier? Behalve dat het niet is wat u graag leest?].
Uw aanval [U verwart wederom zaken. Kijk terug in de timeline en zie dat ik kritiek uit op de ‘verpakking’, de stijl waarin het artikel geschreven is, en niet op de inhoud] op Twitter heeft dus kant noch wal geslagen daar u de door u aangehaalde intentie [U heeft een punt. Ik heb in eerste termijn letterlijk geschreven op Twitter: ‘Zonder al de superlatieven wil ik het stuk wel plaatsen op mijn blog’ Ik ben daar juist n.a.v. ons telefoongesprek op teruggekomen. De reden hiervoor is dat u slechts kon blijven herhalen waar iedereen, behalve u, de mist in gaat. De druppel was de zinsnede ‘En als ik dan een Turk tussen de containers sla, dan heb ik het nog gedaan ook!’ Dit was voor mij aanleiding anders naar het hele verhaal te gaan kijken en eens wat nader  naar uw website, de relatie tussen de stichting en InterRescue en uw persoon te gaan kijken.] tijdens ons telefonisch onderhoud, u heeft mij gebeld nadat ik mij nummer aan u heb vrijgegeven, geheel niet is aangehaald.
Uw aanval [Mijn kritiek moet dat zijn.] was over de schrijfwijze rondom volksverlakker Anja Timmer [En mijn kritiek betrof dit soort uitlatingen] , u had de kennis en macht [Pardon?] om de inhoud van deze oprechte blog, geplaatst op http://www.blog-magazine.nl/?p=434 , minder taalkrachtig [U bedoelt waarschijnlijk: minder grof, onnodig kwetsend en stemmingsmakend?] te maken waardoor de intentie van dit verhaal een groter en meer intelligenter publiek zou bereiken [Zegt u nu dat het publiek van Blog Magazine niet zo slim is?].
Klaarblijkelijk is uw intelligentie niet toereikend genoeg om deze problematiek te begrijpen, doch dat maak ik vaker mee bij omhoog gevallen nietszeggende personages.
[Tja, wat ik zo zie maakt u dat heel vaak mee.]
Wanneer u enig onderzoek had gedaan, had u vanuit de blog geplaatst op de weblog van Paul kunnen constateren dat iedere letter de waarheid en niets anders dan de waarheid was.
[Ik kan mij niet herinneren, maar wijst u het mij aan, dat ik ergens stel dat u niet de waarheid spreekt of dat er op Blog magazine gelogen wordt.]
Verwijzingen naar Pasteurella, Chris Klomp etc. is een duidelijk teken van uw zwakte daar zelfs Pasteurella de spijker flink heeft misgeslagen en dit middels correctieplaatsingen op deze blog heeft getracht te corrigeren. [En die correcties, die staan waar precies?]
V.w.b. Chris Klomp…………ach ja…………..hij is niet van deze wereld, ziet liever een Nederlands ontvoerd kind in het buitenland verrotten dan dat iemand zich inzet om deze terug te halen.
[Ik laat deze uitspraken voor uw eigen rekening.]
Mijn diepe respect en waardering gaat nog steeds naar Paul uit, deze man heeft het bloggen en schrijven van oprechte artikelen in zijn bloed zitten, bloed welke zeker niet door uw aderen stroomt.
[Dat is goed te horen, dat u iemand respecteert.]
Houdt u het nu maar bij de Aviko aardappels en uw artikelen daarover, dan kan u verder niemand schaden.
[Wanneer u zich geschaad voelt meneer Smits, dan moet u daar over gaan klagen bij een rechter.]
Bloggende groet,
Jacques Smits

@jacquessmits is een gevaarlijke man

Dit stuk is bedoeld als waarschuwing. Een waarschuwing om niet in zee te gaan met Jacques Smits of de Stichting Kinderontvoering of Interrescue. Ik vind namelijk – en dat is dus mijn persoonlijke mening – dat Jacques Smits een gevaarlijke man is. En ik wil graag uitleggen waarom ik dat vind en waarom ik meen dat een waarschuwing op zijn plaats is.

Het is voor het beeld handig dat u dit blog van mij leest, want daar kom ik als eerste nog even op terug.

Ik heb destijds aangeboden iets over Jacques Smits te schrijven en ik heb daarbij een fout gemaakt. De indruk die Jacques Smits van mij gekregen heeft, toen ik hem aan de telefoon sprak, was dat het een positief stuk zou gaan worden.
Dat werd het niet, om redenen die in het blog staan.
Dat is niet de fout, de fout die ik maakte is dat ik Jacques Smits dat niet vooraf heb laten weten.
Ik zou dat nu anders doen, maar het is zoals het is.
Het doet niets af aan de inhoud van het blog, maar ik ben er niet gelukkig mee. De aandacht van de inhoud van mijn blog werd erg afgeleid daardoor. Het verzwakte mijn verhaal.
Wanneer je iemand als ‘discutabel’ neerzet, dan is het niet handig als je jezelf niet helemaal ‘zuiver op de graat’ voelt.

In het rumoer dat na mijn blog ontstond is er door een Twitter gebruiker voorgesteld om elkaar te ontmoeten. Gewoon, eens aan tafel te gaan om zaken ‘face to face’ uit te spreken.
Die uitnodiging heb ik aangenomen en op een zonnige zaterdagmiddag zat ik met Jacques Smits (en twee anderen) op een terras langs de snelweg bij Apeldoorn.

Het grote probleem dat ik heb met Jacques Smits is dat ik niet vind dat het doel de middelen heiligt, en Jacques Smits wel. Waar Smits zegt dat wanneer het om ‘ontvoerde’ kinderen gaat – ik zet ontvoerde tussen aanhalingstekens omdat ik de term discutabel vind – min of meer alles geoorloofd is, sta ik op het standpunt dat juist wanneer het om kinderen gaat je uiterst voorzichtig en terughoudend moet zijn.
Eén van de zaken die mij enorm tegen de borst stuitte was het gegeven dat Smits een baby met pillen onder zeil bracht en in zwaar verdoofde toestand in een weekendtas een boot op smokkelde.
Ik vind dat vragen om ongelukken, zeer onzorgvuldig en heel gevaarlijk.
Daarover, en over meer zaken spraken wij die middag.

De illusie die ik daarbij had was dat Smits gevoelig zou zijn voor argumenten. Maar dat is hij niet. Wel leek het tijdens het gesprek dat Smits open stond voor veranderingen, maar net zo hard en net zo vaak haalde hij dat dan weer onderuit.
Het ligt allemaal niet aan hem, het zijn ‘de anderen’ die het hem allemaal zo moeilijk maken. Het is de jeugdzorg die het laat liggen, het is justitie, het zijn de journalisten, het is Rita Verdonk, het is, nou ja, iedereen dus.
En ALS Smits al genegen is toe te geven dat er toch minimaal vraagtekens te plaatsen zijn bij de wijze waarop hij zich gedraagt, dan is dat omdat hij zo geworden is. Door.. nou ja, vul maar in.

Even een paar quotes uit het gesprek.
‘Ik was er wel klaar voor, dit gesprek. Ik had wel zoiets van als ze fout willen, dan gaan er dooien vallen.’
‘Ik ben gewoon gek gemaakt! Je wordt echt raar als je, net als ik, getraind ben door de Mossad!’
‘Als iemand nu zegt: die Bouterse moet weg, dan maak ik hem gewoon af! Zo simpel is dat.’
‘Ik ben gewoon gehersenspoeld!’
‘Ik ben voor niemand bang en ga door roeien en ruiten, het boeit me niks of dat nou wel mag of niet, het resultaat, dat telt!’

Deze man is op een missie.
En de missie van Jacques Smits daar is niets mis mee: het terughalen van kinderen die toegewezen zijn aan de ene ouder en zijn meegenomen door de andere ouder.

Maar de wijze waarop Jacques Smits dat denkt te mogen doen (het gebruiken van geweld, het intimideren van mensen, het drogeren van kinderen en het negeren van de wet) vermeerderd met de onuitwisbare indruk die Smits op mij gemaakt heeft – die van een intimiderende, agressieve en uiterst oninvoelbare man – maakt dat ik hem gevaarlijk vind.

Zo gevaarlijk dat ik iedereen die hulp nodig heeft bij het terughalen van een kind, en iedereen die dat doel een warm hart toedraagt, aanraad om NIET in zee te gaan met Jacques Smits en GEEN geld over te maken naar zijn stichting.
Er zijn ook anderen die u kunnen helpen en/of uw geld heel goed kunnen gebruiken.

Sneuer wordt het niet

Jacques Smits. Ik schreef al eerder over hem op dit blog.
Ik sprak Jacques Smits naar aanleiding van dit blog ook nog een keer op een terras in Apeldoorn.
Van dat gesprek heb ik nooit verslag gedaan, ik vond dat niet gepast.

Dat ga ik nu wel doen.
Want Jacques Smits geeft met dit type berichten aan helemaal geen moer te maken te hebben met wat wel of niet gepast is.
Mocht u zich afvragen waarom de inhoud van de tweet niet gepast is, dan leest u dit profiel.
En Jacques Smits zal waarschijnlijk gaan schreeuwen dat ik de waarheid niet vertel. Net zo als Jacques Smits over iedereen die iets negatiefs over hem verteld – en dat zijn er nog al wat – schreeuwt dat zij de waarheid niet vertellen.
Maar dat boeit mij niet. Er waren mensen bij die middag.
En pas als zij aangeven dat ik niet een correcte weergave geef van de inhoud van het gesprek zal ik mij daar iets van aantrekken.
U hoort snel van mij.