“In de studio is aangeschoven meneer Drost, schadeadvocaat. Welkom meneer Drost op dit vroege uur, u gaat namens een aantal slachtoffers schade verhalen op de firma Foppen, het bedrijf dat met Salmonella besmette vis op de markt bracht. Vertelt u eens, hoe moeten wij dat zien? Namens wie gaat u schade verhalen en waarom?”
“Letselschade EXPERT, ik ben letselschade EXPERT, dat ten eerste. Ten tweede hebben ongeveer ruim 18 mensen zich to mij ten burele gewend, dat wil zeggen, voor zover zij daartoe in staat waren om de schade, geleden door de onrechtmatige daad van visbedrijf Foppen, te gaan verhalen.”
“Wat voor schade praten we precies over?”
“Ik noem u ZWARE buikpijnen, het zich slap voelen en een algeheel beleven van wat toch wel genoemd kan worden ernstige ziekte.”
“Buikpijn, ziek voelen, tja, meneer Drost, is dat genoeg reden om schadevergoeding aan te vragen?”
“SMARTEgeld mevrouw, het betreft hier SMARTEgeld. U moet er niet te licht over denken. Er zijn mij gevallen bekend van een slachtoffer die, onder invloed van deze zware buikpijnen, van trappen is gevallen. Ik noem verder infusen, ziekenhuisopnames en slachtoffers die nu, weliswaar herstellende, zich nog altijd zeer slapjes voelen.”
“Oh, ja. Maar, welke schade praten wij dan over?”
“Wij gaan vragen een SMARTENgeldvergoeding, een vergoeding voor de SMART die geleden is door deze, en dat is het, onrechtmatige daad van de firma Foppen.”
“En het is ook vastgesteld dat deze klachten zijn veroorzaakt door het eten van zalm die besmet is met Salmonella?”
“Van de slachtoffers die zich tot mij, al dan niet ten burele, hebben gewend zijn monsters van de ontlasting genomen, dat is van de poep zogezegd. Uit onderzoek is onomstotelijk gebleken dat het hier een Salmonella vergiftiging betreft. On-om-stotelijk!”
“En kunt u dan ook aantonen dat deze Salmonella uit de vis van Foppen komt? Dat lijkt mij toch vrij moeilijk?”
“Er zijn slachtoffers die de verpakking van deze Zalm, inclusief een van datum en BTW notatie voorziene, drie weken oude kassabon hebben bewaard mevrouw.”
“Gaat het allemaal niet wat ver?”
“Nee mevrouw. In het geheel niet. Wij zullen de firma Foppen, en daarnaast de gehele voedselindustrie, moeten helder maken dat men niet ongestraft op onrechtmatige wijze Salmonella in de voedselketen van de Nederlandse bevolking kan en mag brengen!”
“Lijkt me een goede zaak voor uw bedrijf?”
“Het is vooral een goede zaak voor de slachtoffers, maar daarnaast is het uiteraard ook zo dat de kosten van het onderzoek en de kosten van mij als expert zullen worden verhaald, en zullen moeten worden betaald, op de firma Foppen, vanwege de onrechtmatige daad. Het zal de slachtoffers dus niets kosten.”
“Helder. Dank voor u komst naar de studio meneer Drost, schadeadvocaat in de zaak van door Salmonella besmette vis van de firma Foppen.”
“EXPERT, mevrouw, letselschade EXPERT!”