Houd het Internet vrij, begin een puberproxy!

Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) heeft via de rechter grote providers als Ziggo verplicht om de toegang naar ThePirateBay (TPB) te blokkeren.
Via een zogenaamde reverse proxy, eenvoudig te installeren op jouw WordPress site met de Repress plugin, is deze blokkade te omzeilen. Wanneer je de Repress plugin gebruikt loop je grote kans een sommatie van BREIN op de mat te vinden. In de sommatie wordt gerefereerd aan een ex parte uitspraak (ex parte = zonder wederhoor van de gedaagde) van een rechter in Den Haag die € 10.000 boete oplegt aan DeHomies voor iedere dag dat de proxy nog in de lucht is. Daarnaast eist BREIN dat er een boodschap op de website wordt geplaatst met het bericht dat de proxy is verwijderd op last van BREIN.
De Piratenpartij gebruikte de Repress plugin en ontving de sommatie. De Piratenpartij weigerde en er kwam een ex parte uitspraak van de rechter. Verwijderen die proxy of je betaalt € 10.000 per dag! Dat De Priatenpartij ook alle verwijzingen naar reverse poxys moest verwijderen werd met succes aangevochten. Je vindt op De Piratenpartij dus nog altijd een lijst van websites via welke je wel TPB kunt bezoeken.

Ook ik ontving, net als honderden andere ‘puberpoxy’s‘ een sommatie van Brein. Nu ben ik geen puber meer en laat ik mij ook niet zo heel snel intimideren, dus ook ik weigerde. De proxy op BerendQuest naar TPB draait 3 weken na het verlopen van de termijn in de sommatie nog altijd.
Blijkbaar wil BREIN de grotere websites wel aanpakken, maar verwacht men bij BREIN dat alleen het bedreigen van particuliere websites al afdoende is. Of het dringt bij BREIN langzaam door dat het daadwerkelijk vervolgen van honderden particulieren alleen maar geld kost, en niks oplevert.
Onderzoek wijst overigens uit dat de blokkades die BREIN via de rechter afdwingt sowieso niet leiden tot minder illegale downloads.

Het is jammer dat de discussie over de strijd tegen BREIN en voor een vrij toegankelijk Internet telkens wordt vereenvoudigd en verengd naar: je bent voor, of je bent tegen illegale downloads.

De vraag die er ligt is fundamenteler.
De vraag is namelijk: Mag een commerciële belangenpartij in staat worden gesteld om delen van het Internet af te sluiten voor gebruikers?

Het Internet is van ons allemaal. Het is niet alleen een digitale snelweg, het is vooral en met name een openbare digitale snelweg.
Niet de wetsovertreder (TPB) wordt aangepakt, maar de openbare weg wordt afgesloten.

Stel dat de politie er niet in slaagt om een verkooppunt van imitatie Rolexen in een woning opgerold te krijgen. Zou iemand het accepteren wanneer Rolex de straat waar dat huis staat laat afsluiten? Omdat ik via die weg MOGELIJK een illegale Rolex koop?
Is er één rechter te vinden die daar een vonnis over uitspreekt?
Nee, natuurlijk niet!
Is er een rechter die mij gaat sommeren mijn DVD brander uit mijn computer te verwijderen omdat ik dan MOGELIJK een illegale kopie maak?
Nee!
Is er al een autofabrikant veroordeeld omdat ik met de geleverde auto MOGELIJK de 130 kilometer grens overschrijdt?

De reverse proxy op deze website is geen aansporing om illegaal te gaan downloaden bij TPB. De reverse proxy op deze website is een protest tegen het blokkeren van de toegang tot bepaalde websites door een industrie en die slechts wordt gedreven door commerciële motieven.

Het Internet is een openbare digitale snelweg.
Waar die weg je naar toe leidt, en wat je op de bestemming zoekt is een eigen verantwoordelijkheid.

Dat het de industrie niet lukt om websites als TPB uit de lucht te krijgen mag niet betekenen dat de industrie voor de digitale snelweg de regels bedenkt, de verkeersborden maakt, de verkeersborden plaatst en naar eigen inzicht mag handhaven.

Houd het Internet vrij, begin een puberproxy!

11 Reacties

 1. leve de republiek

  1 mei 2012 op 11:23

  als je hennepkwekerij in je huurhuis hebt word je ook jouw huis uitgezet door de woningstichting

  zelfs bij 5 plantjes overtreding.

  trouwens als je een hoerenkast begint in burgwerd in je koophuis kan de gemeente ook dwangsommen eisen
  of een vergunning verplicht stellen.
  weetje arno wip .. nederland zit vol met regeltjes – dus piratebay kan net als in china geblokkeerd worden
  als de regering dat overeen is gekomen en de wet veranderd.
  omdat piratebay nieuwswaarde heeft is het blokkeren in strijd met de evrm. omdat de eigenaren in hun
  rechten geschonden worden om nieuws te publiceren over nieuwe software.. het downloaden is een ander
  verhaal. maar het kijken in de etalage op piratebay kan niet strafbaar gesteld worden zolang er geen
  verboden porno op staat.. google staat immers ook vol met illegale linkjes.. net als piratebay..
  kijk als google al eeuwen vol staat met illegale verwijzingen naar illegale vormen van porno en de eigenaar
  heel rijk is geworden met deze persvrijheid.. wat wil ziggo dan met zijn blokkade van piratebay..
  ik denk dat de nederlandse rechter werkt voor het grootkapitaal.. dure beroepsleugenaars in de advocatuur.
  de nederlandse rechtspraak is niet in handen van de regering maar in handen van de zakenmensen..

  kortom — nederland is geen china – maar de republiek komt eraan.. weg met de zakkenvullers in de
  paleizen – ga maar naar hollywood met je toneelstuk in het openbare leven..

 2. gebakken lucht

  3 mei 2012 op 22:51

  ‘Facebook 85 tot 95 miljard dollar waard’

  Gepubliceerd op 03 mei 2012, 21:31
  NEW YORK – Facebook mikt bij zijn beursgang op een introductieprijs tussen 25 en 35 dollar. Daarmee zou de totale waarde van het socialenetwerkbedrijf op 85 tot 95 miljard dollar uitkomen. Dat meldden diverse Amerikaanse media donderdagavond.

  De top van Facebook houdt de komende weken een zogeheten roadshow, waarbij investeerders warm worden gemaakt voor het aandeel. De beursintroductie, waarbij Facebook naar verwachting ruim 10 miljard dollar op zal halen, kan volgens ingewijden op 18 mei plaatsvinden.

  uitgaande van een koers winst verhouding van 14 zou dat facebook netto winst 6 miljard moeten zijn.
  natuurlijk is dit de zoveelste gebakken lucht beursgang en ik geef dan ook geen stuiver voor deze website…

  facebook mag blij zijn als ze 1 miljard binnen harken voor de beroepsleugenaars bij de banken..
  waarom deze kritische kanttekening.. zie mijn voorspelling van de ondergang van worldonline van beroepsleugenaarster nina met haar zoveelste achternaam… breekijzer pieter storms mag nu het gat
  opvullen.. of vult nina brink het gat op bij onze pieter storms – het gat in zijn hand denk ik.. lol

 3. zakkenvullers uit usa..

  10 mei 2012 op 12:48

  The Pirate Bay moet door internetproviders geblokkeerd worden.
  do 10 mei 2012, 11:20 | 31 reacties

  Providers moeten Pirate Bay blokkeren

  DEN HAAG – UPC, KPN, T-Mobile en Tele 2 moeten de downloadsite The Pirate Bay blokkeren voor hun abonnees. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Haag donderdag beslist. Stichting Brein die de rechten van de entertainmentindustrie behartigt, werd daarmee in het gelijk gesteld.

  De providers moeten de downloadsite binnen 10 dagen blokkeren. Gebeurt dat niet, dan riskeren de providers een boete die kan oplopen tot maximaal 250.000 euro. Het gaat om in totaal 20 domeinnamen en 2 ip-adressen, waarop de The Pirate Bay opereert, die afgesloten moeten worden voor abonnees. Onlangs sommeerde de rechter al Ziggo en XS4All om The Pirate Bay te blokkeren.
  The Pirate Bay werd in 2003 opgericht in Zweden. Via de site kunnen internetters illegaal muziek, films en software uitwisselen. Onlangs verplichtte ook een Engelse rechter vijf grote Britse internetproviders The Pirate Bay te blokkeren. Daaronder waren Sky, O2 en Virgin

  nederlandse vvd rechters met het lockheed syndroom blokkeren de vrijheid van internet.. en persvrijheid.

  immers brein kan niet bewijzen dat bezoekers van piratebay niet gewoon nieuwsgierig zijn en niks downloaden
  omdat het niet mag.

  het is ook niet verboden om de woekerwinsten van bill gates van de amerikaanse staat te financieren om
  het geld van de gehele wereld te laten belanden in amerikaanse beleggers met als smoes software dat
  900% duurder is dan bijvoorbeeld de winst op amerikaanse autos.

  dus stichting brein is in handen van beroepsleugenaars met diepe zakken die woekerwinsten behalen
  op de digitale revolutie.. net als nina brink gebakken lucht.. software wat geen reet voorsteld . koop liever
  een gratis besturingsoftware van linux distributie. als ubuntu..

 4. advocatenbv.nl

  19 mei 2012 op 21:03

  advocatenbv.nl says:
  19 mei 2012 at 21:01
  berend quest wil jij de naam wel even van twitter verwijderen van advocatenbv.nl website anders schakelen
  wij de politie in van bolsward om jou voor goed en altijd duidelijk te maken dat het aannemen van de
  identiteit van onze website advocatenbv.nl op twitter een strafbaar feit is waarvan wij bij de hoofdofficier van justitie per fax aangifte kunnen doen met advocatenkantoorbv.nl

  Artikel 285b
  1Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
  2Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

  ? oplichting
  Wetboek van Strafrecht | Artikel 326 wet / artikel

  Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  Artikel 225
  1Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
  3Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

  Titel XVI. Belediging

  Artikel 261
  1Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
  2 Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
  3 Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

 5. Pirate Bay waarschuwt voor kopieën

  door onze redactie
  The Pirate Bay is furieus dat er andere downloadsites zijn die een slaatje willen slaan uit het feit dat de site niet voor alle internetgebruikers – waaronder abonnees van internetproviders Ziggo en XS4All – te bereiken is.

  Ads door Google
  UPC Zakelijk Internet
  Goede Service, Gratis Installatie. UPC Zakelijk voor maar € 42,50 pm.
  Zakelijk.UPC.nl/Internet
  Glasaansluiting nodig?
  Maxxus uw specialist in infrastructuren.
  http://www.maxxus.nl
  Ziggo Nederland
  Dé TV, Internet & Telefonieprovider Gemak en geen vaste contracten!
  http://www.Ziggo.nl
  Sinds de blokkering door deze providers zijn er tal van zogeheten proxies opgedoken. Dit zijn in feite digitale omwegen waardoor gebruikers alsnog The Pirate Bay kunnen bereiken.
  Nu blijkt echter dat minstens drie van deze proxies bezoekers om geld vragen voor toegang. “We keuren dit niet goed, The Pirate Bay is een gratis dienst!,” aldus een woordvoerder van de site. “We willen jullie stimuleren om naar betrouwbare bronnen te zoeken, of gewoon onze normale thuispagina te gebruiken wanneer dat mogelijk is.”
  De site rept verder niet over auteursrecht op de naam of het logo van The Pirate Bay, maar ironisch genoeg zouden de oprichters van de nep-proxies wel aangeklaagd kunnen worden voor het gebruik hiervan zonder toestemming. Waarschijnlijk zullen de beheerders – inmiddels wel bekend in diverse rechtszalen omdat via hun site massaal illegaal gedownload wordt – dit echter wel laten.

 6. hoe verwijder ik mijn postings. ik heb toch rechten om de postings te verwijderen omdat het mijn
  auteursrechten en copyrights zijn

 7. witteboorden

  27 mei 2012 op 00:32

  Verbod op nieuw IP-adres Pirate Bay

  DEN HAAG – UPC geeft gehoor aan een rechterlijke uitspraak om op korte termijn een nieuw IP-adres van The Pirate Bay te blokkeren. De rechtbank in Den Haag bepaalde vrijdag dat KPN, UPC Tele2 en T-Mobile dat binnen 3 werkdagen moeten doen op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Een woordvoerster van KPN zegt dat het bedrijf zich nog beraadt op de uitspraak van de rechter.

  De zaak was aanhangig gemaakt door Stichting Brein die de rechten van de entertainmentindustrie behartigt. Brein had de vier providers gevraagd het IP-adres te blokkeren, maar ze weigerden dat zonder rechterlijk bevel. Via The Pirate Bay kunnen internetters illegaal muziek, films en software uitwisselen.
  Op 10 mei bepaalde de rechter dat de vier de downloadsite van The Pirate Bay moesten blokkeren voor hun abonnees. Het ging toen om 20 domeinnamen en 2 IP-adressen. De rechter ging toen niet met de eis van Brein om bij voorbaat ook domeinnamen of IP-adressen waarmee The Pirate Bay in de toekomst ook toegankelijk zou kunnen worden, te verbieden. Daarom was voor het nieuwe IP-adres een uitspraak van de rechter nodig.

  de rechtspraak gaat volgend jaar solliciteren bij microsoft om zijn vriendendiensten te verzilveren en dan zeggen ze dat de rechters in nederland niet corrupt en partijdig zijn met het grootkapitaal

 8. johnny says:
  30 mei 2012 at 17:34
  hey sukkel mijn naam eraf anders krijg je billenkoek van ome willem.
  arno wip is een doos.. arno wip is een kneus.. arno wip is zeker zon doorgedraaide fries..
  arno wip ziet ze vliegen. hoeveel geld betalen ze je nou voor je gestalk…

  en dan te bedenken dat arno wip straks in een doos slaapt na het beslag op zijn geld wegens smartegeld
  wegens zijn internet gezeur.

  jongen zout ff op.. mongolen zou mijn kennis jerry rigter zeggen uit den haag en dan zijn we nog erg netjes..

  arno wip.. mijn naam van internet af.. anders moet je naar het pieter baan centrum.. stomme stalker met
  je kneuzen loser stalking site.

  kijk hier maar eens naar deze andere gast van meldpunt medische fouten. nl

  http://dimitri.nu/

 9. OK, meneer W. Begrijp ik goed dat je alsnog je proxy offline hebt gehaald, en zo ja, waarom? Heb je overigens die boodschap geplaatst gehad op je proxy-pagina, want een facilitering offline halen op last van de rechter is nog tot daar aan toe, maar dwingen er iets op te zetten waar ik als proxy-eigenaar niet achter sta, mwoa, dacht het even niet hè!

  Ik zie uit naar uw respons, meneer W. ;-)

 10. advocatenbv.nl.

  21 juni 2012 op 00:00

  die meneer arno wip is straks net als repress van internet verdwenen met zijn stalksite.

  hij heeft oa. de domeinnaam berendquest.nl gejat van quest.nl omdat die dorpsgek denkt dat
  hij zomaar andermans merknaam kan registreren en gebruiken voor eigen gewin,

  arno wip is een materialist en ik zei al hij is te laf voor een repress link… want hij wint het nooit
  van de corrupte rechters met hun rechtse vrienden bij de microsoft en andere bedrijven.

Zeg het maar!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 Berend Quest

Thema door Anders NorénOmhoog ↑