Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) heeft via de rechter grote providers als Ziggo verplicht om de toegang naar ThePirateBay (TPB) te blokkeren.
Via een zogenaamde reverse proxy, eenvoudig te installeren op jouw WordPress site met de Repress plugin, is deze blokkade te omzeilen. Wanneer je de Repress plugin gebruikt loop je grote kans een sommatie van BREIN op de mat te vinden. In de sommatie wordt gerefereerd aan een ex parte uitspraak (ex parte = zonder wederhoor van de gedaagde) van een rechter in Den Haag die € 10.000 boete oplegt aan DeHomies voor iedere dag dat de proxy nog in de lucht is. Daarnaast eist BREIN dat er een boodschap op de website wordt geplaatst met het bericht dat de proxy is verwijderd op last van BREIN.
De Piratenpartij gebruikte de Repress plugin en ontving de sommatie. De Piratenpartij weigerde en er kwam een ex parte uitspraak van de rechter. Verwijderen die proxy of je betaalt € 10.000 per dag! Dat De Priatenpartij ook alle verwijzingen naar reverse poxys moest verwijderen werd met succes aangevochten. Je vindt op De Piratenpartij dus nog altijd een lijst van websites via welke je wel TPB kunt bezoeken.

Ook ik ontving, net als honderden andere ‘puberpoxy’s‘ een sommatie van Brein. Nu ben ik geen puber meer en laat ik mij ook niet zo heel snel intimideren, dus ook ik weigerde. De proxy op BerendQuest naar TPB draait 3 weken na het verlopen van de termijn in de sommatie nog altijd.
Blijkbaar wil BREIN de grotere websites wel aanpakken, maar verwacht men bij BREIN dat alleen het bedreigen van particuliere websites al afdoende is. Of het dringt bij BREIN langzaam door dat het daadwerkelijk vervolgen van honderden particulieren alleen maar geld kost, en niks oplevert.
Onderzoek wijst overigens uit dat de blokkades die BREIN via de rechter afdwingt sowieso niet leiden tot minder illegale downloads.

Het is jammer dat de discussie over de strijd tegen BREIN en voor een vrij toegankelijk Internet telkens wordt vereenvoudigd en verengd naar: je bent voor, of je bent tegen illegale downloads.

De vraag die er ligt is fundamenteler.
De vraag is namelijk: Mag een commerciële belangenpartij in staat worden gesteld om delen van het Internet af te sluiten voor gebruikers?

Het Internet is van ons allemaal. Het is niet alleen een digitale snelweg, het is vooral en met name een openbare digitale snelweg.
Niet de wetsovertreder (TPB) wordt aangepakt, maar de openbare weg wordt afgesloten.

Stel dat de politie er niet in slaagt om een verkooppunt van imitatie Rolexen in een woning opgerold te krijgen. Zou iemand het accepteren wanneer Rolex de straat waar dat huis staat laat afsluiten? Omdat ik via die weg MOGELIJK een illegale Rolex koop?
Is er één rechter te vinden die daar een vonnis over uitspreekt?
Nee, natuurlijk niet!
Is er een rechter die mij gaat sommeren mijn DVD brander uit mijn computer te verwijderen omdat ik dan MOGELIJK een illegale kopie maak?
Nee!
Is er al een autofabrikant veroordeeld omdat ik met de geleverde auto MOGELIJK de 130 kilometer grens overschrijdt?

De reverse proxy op deze website is geen aansporing om illegaal te gaan downloaden bij TPB. De reverse proxy op deze website is een protest tegen het blokkeren van de toegang tot bepaalde websites door een industrie en die slechts wordt gedreven door commerciële motieven.

Het Internet is een openbare digitale snelweg.
Waar die weg je naar toe leidt, en wat je op de bestemming zoekt is een eigen verantwoordelijkheid.

Dat het de industrie niet lukt om websites als TPB uit de lucht te krijgen mag niet betekenen dat de industrie voor de digitale snelweg de regels bedenkt, de verkeersborden maakt, de verkeersborden plaatst en naar eigen inzicht mag handhaven.

Houd het Internet vrij, begin een puberproxy!