Vicepresident van de Raad van State

Vicepresident van de Raad van State
Locatie Den Haag

Wat wij zoeken
Je bent een ervaren, geslepen vos in de politiek. Je kent de regels en je weet hoe je de regels naar je hand zet, interpreteert en – in laatste geval – aan je laars lap.
Wil jij de onderkoning van de BV Nederland zijn, dan is het vicepresidentschap van de Raad van State de ideale baan voor jou!

Jouw functie
De taken van de Raad van State zijn vastgelegd in artikel 73 – 75 van de Nederlandse Grondwet en in de Wet op de Raad van State. De functie van de Raad van State is tweeledig:
het uitbrengen van adviezen over voorgestelde wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB). De Raad van State kijkt hierbij vooral naar kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetten en of de voorstellen wel in overeenstemming zijn met de grondwet, andere wetten en verdragen.
het rechtspreken over kwesties waarin burgers, asielzoekers en particuliere organisaties het niet eens zijn met beslissingen van de overheid, zoals verleende vergunningen.
Wanneer er geen regent is aangewezen, is de Raad van State regent voor een mogelijk minderjarige of ongeboren koning. De Raad speelt ook een rol wanneer de Koning niet in staat is te regeren en dan wanneer de troon vacant is en er onzekerheid over de erfopvolging bestaat.
Voor meer uitgebreide informatie bekijk je deze pagina’s.

Jouw Profiel
Ben jij op 20 oktober jarig?
Ben jij geboren in 1948?
Ben jij jurist?
Ben jij lid van het CDA?
Herken jij jezelf in de bovenstaande foto?
Is jouw naam Piet Hein Donner?
Ben jij de huidige minister van Binnenlandse zaken van Nederland?

Dan willen wij jou sterk aanmoedigen te reageren op deze advertentie.

Jouw reactie
Een simpel ‘ja ik wil’ is voldoende.
(Bel Ivo even!)