Teun is trots op Teun. Dat zie je aan zijn ava. Teun steekt zijn kop, nee zijn hele torso uitdagend boven het maaiveld uit. ‘Kom maar op!’
Uitdagend, prikkelend en net niet provocerend.
Teun kijkt je ook niet aan, want jij bent niet het onderwerp van zijn onderzoekende blik. Het gaat hem niet om jou, het is niet persoonlijke bedoeld. Het gaat Teun om al die systemen die er achter zitten.
De frons op het gezicht van Teun van de Keuken is als een waarschuwing. Achter jou, daar waar jij niet kijkt, daar gebeurt het!

Kritisch zijn in onze welvaartsmaatschappij is een vermoeiende bezigheid. Boter moet je bijvoorbeeld op je brood smeren. Daar is het voor gemaakt. Kinderen die aan de ontbijttafel vragen waar boter van gemaakt wordt kunnen nog net een antwoord verwachten. ‘Melk’, antwoord papa, mama of de oppas. Gaat een kind vragen HOE boter gemaakt wordt, dan ontbreekt het vaak al aan tijd om een behoorlijk antwoord te geven. ‘Nou, gewoon, dan roeren ze heel lang in de melk. Of zo. En nou even door eten en niet zo treuzelen!’ De auto staat immers al te ontdooien, de voor-schoolse-opvang is speciaal voor jou een kwartiertje vroeger open en om 9.00 uur wacht een presentatie op het hoofdkantoor.
Het is niet gek dat de meeste volwassen zich alleen maar afvragen of zij roomboter moeten kopen. En niet waarom het ene pakje € 2.75 kost en het andere maar € 1.38. En wat het verschil dan is, tussen die twee pakjes roomboter. En wat er nu eigenlijk ‘nog lekkerder’ is aan die boter waar op de verpakking staat te lezen dat het ‘nu nog lekkerder’ is. Of wat grasboter is. Of waarom de ene boter in zilverpapier zit, en het andere in goudpapier.

Teun van de Keuken vraagt het zich allemaal wel af. Hardop. Over ons voedsel (Keuringsdienst van Waarde), over Europa (Slag om Brussel) en over bijvoorbeeld de slavernij en onze chocolade (Tony’s Chocolonely).

Als ik mij niet vergis dan is de kleine man rechts ook Teun van de Keuken, toen hij nog een Teuntje van de Keuken was.
Waarom het gras aan de andere kant van de heuvel groener was, vroeg Teun terwijl hij naar buiten stapte.
Mama lachte. Die Teun toch.

Teun van de keuken mag trots zijn op Teun van de keuken.
Het is een hele prestatie wanneer je nieuwsgierigheid wordt beloond.