– Jullie motte nie denke dat wij mesjogge sijn of so!!
(Achter de microfoon heeft plaats genomen mevrouw Hannie Relweg- van Joosten, inwoonster van Strijen 36 jaar, moeder van 3)
– Eers komp hier een kluit manne in witte pakke. Ja. dan komp er een grote vragato met allemaal enge apperate. Ja. En er is niks an de hand? Da geloof ie toch nie?
(Gejoel en applaus klinkt uit de zaal)
– Luister. Ja. As een hoge leraar. Ja. Zich er tegenan bemoei. Ja. En er komp een lijs van 15 meter. Ja. Met gif. Ja. DAN MOTTE SULLIE NIE SEGGE DAT ER NIKS AN DE HAND IS. JA!!
(De zaal juicht, mensen gaan staan. Een man roept: ‘Pak de schofte Hannie!!’)
– Of denken jullie somps tot ze beebievoer make daaro!!
– Het gaat gewoon nie gebeure. Ja. Dat wij hier in Strije weer de kinderen van de rekeningen sijn. Ja!
– Jullie gaat het ons niet wijsmake dat der hier geen katniem, benzene of roetmoppe in de grond sitte. Ja!! Of denke jullie tot wij het niet door hebbe soms. Ja!!
– Wij sluite de rije in Strije! Wij hebbe ook rechte!! Wij willen afgegrave!!
(De zaal ontploft bijna. Er wordt geschreeuwd en luid geapplaudisseerd)
– En het rookverbod in Café Schenkerd mot worre verbode!!
(Door de zaal klinkt minutenlang ‘Hannie! Hannie! Hannie!!’)