Meer informatie over de Twitter Profiler en profielen vind je op deze pagina.

Politici hebben eigenlijk geen volgers, zoals jij en ik. Politici hebben aanhangers, afzeikers, critici en journalisten.
Een twitterende politicus neemt risico’s. Twitter nodigt uit om snel iets de wereld in te slingeren.
Met het gemak waarop wij ook op het werk, in de wandelgang of thuis iets roepen. Of iets verzuchten, of ons beklagen. Of antwoord geven op een terloopse vraag.

Een tweede kamerlid, zoals Jeanine Hennis is, praat echter niet tegen volgers, maar tegen kiezers. Het is niet ondenkbaar dat een simpele boodschap verspreid via Twitter, in minder dan 140 tekens, een politieke loopbaan kan maken of breken.
Veel politici beperken zich dan ook tot het verspreiden van tweets die uiterst ‘veilig’ zijn.
Tweeten de standaard boodschappen, bewandelen de geijkte paden en houden zich ver van risico gedrag. (Wouter Bos liet bijvoorbeeld een medewerker zijn tweets maken.)
Vragen van de kritische burger worden door de landelijke politici zelden beantwoord.
Collega’s, en bijvoorbeeld nationaal bekende journalisten, die krijgen vaak juist wel een antwoord.

Jeanine Hennis is een voorbeeld van de politicus die Twitter wel durft te gebruiken.
Kijk in de timeline van Jeanine Hennis en je ziet dat zij haar antwoorden niet beperkt tot collega tweede kamerleden, Fits Wester en andere mensen die wij allemaal wel kennen, nee, Jeanine Hennis antwoord heel veel tweeps die haar een vraag stellen, of een opmerking in haar richting gooien.
Sterker, de timeline van Jeanine Hennis bestaat voor het overgrote deel uit antwoorden.
Geen eenrichtingsverkeer, niet Twitter als het uithangbord, het reclame spotje en het verkopen van de boodschap.
Jeanine Hennis gebruikt Twitter als medium om contact te hebben met ons, de achterban.

Het aantal ‘volgers’ van Jeanine Hennis heeft in de afgelopen weken een boost gehad.
In de periode juni – oktober werd haar volgersbestand uitgebreid met 2000 tweeps, in de afgelopen weken alleen al kwamen er ook 2000 nieuwe volgers bij.
Hoe dat komt? Wel, Jeanine Hennis deed een forse uitspraak via Twitter over een aan politici toegezonden brief met, laten we zeggen, een nogal vervelende bijlage.
Het was een uitspraak die voor jou en mij weinig gevolgen gehad zou hebben, zo niet wanneer je Jeanine Hennis heet en in de tweede kamer zit.

Ik kan mij voorstellen dat Jeanine Hennis zich na al die ophef heeft bedacht voortaan iets ‘voorzichtiger’ te zullen zijn met wat zij aan persoonlijke emotie via Twitter deelt.
Maar ik hoop van harte van niet.
We hebben al genoeg politici die het veilig houden.

Er gaan al stemmen op die beweren dat Twitter de politiek mede ‘verarmt’. Zo zou Twitter de ‘oneliner’ alleen maar bevorderen. Immers, Twitter bied je maar 140 tekens om je boodschap in te verwoorden.
Oneliners doen het goed tegenwoordig, en zeker op Twitter.
Dat politici echter via Twitter ook heel direct, efficiënt en inhoudelijk met de kiezer kunnen communiceren bewijst Jeanine Hennis.
Kort, bondig en reagerend.
Kaatsend, met jou en mij.
Ik heb daar respect en bewondering voor.

(En nee, ik stem meestal geen VVD)

Meer informatie over de Twitter Profiler en profielen vind je op deze pagina.