Vanmorgen een schrijnend artikel in Trouw over de verdwijning van Jet Schalij. Zij zou min of meer ‘ontvoerd’ zijn door een bewindvoerder en weggehouden worden van haar partner Cees Kwikkel. Om mijn vraagtekens te begrijpen is het wellicht handig eerst het artikel in Trouw te lezen.

Het is een schrijnend verhaal, daar bestaat ook bij mij geen twijfel over. Maar het is ook een artikel dat veel vragen oproept. Vragen die er bij de schrijver van het artikel (Sytske van Aalsum) toch ook zouden moeten leven. En die ook beantwoord hadden kunnen worden lijkt mij.
Het feit dat die vragen niet beantwoord, nee zelfs niet benoemd worden, maakt het moeilijk er een oordeel over te vormen.

  1. In 2009 moet mw. Schalij uitgedroogd en vermagerd worden opgenomen in een ziekenhuis. Zij woonde samen met meneer Kwikkel. Om te worden opgenomen in een ziekenhuis moet je er best slecht aan toe zijn. Hoe lang duurde die opname? Wat maakte dat het zover kon komen? Wie alarmeerde wie over de toestand van mw. Schalij?
  2. Lees ik het goed dat een neef van mw. Schalij de bewindvoerder is?
  3. Mw. ging met een ‘vriendin’ de stad in en kwam niet terug. Wat was de rol van die vriendin?
  4. De mentor had mw. Schalij naar een geheim gehouden locatie gebracht zonder overleg met consulent, huisarts en familie. En de bewindvoerder, haar neef dan?
  5. waarom is er geen enkele reactie van de familie, de hulpverlening mentor of bewindvoerder in het artikel te vinden? Werden zij niet gevraagd om een reactie? Wilden zij niet reageren?
Ik wil geenszins beweren dat het artikel niet de vinger legt op een een mensonterende en schrijnende situatie. Maar vooralsnog vind ik het artikel wel erg eenzijdig.
Te eenzijdig om mij goed geïnformeerd te voelen.
‘De verdieping’, zo meldt het logo van Trouw.
Nou, maak dat waar dan.
Update 11.00
In de Volkskrant ook aandacht voor de zaak Schalij.
Hieruit blijkt dat ook de familie van mw. Schalij een contact tussen de beide oudjes weigert toe te staan.
Waarom? dat blijft vooralsnog de grote vraag.