De Junior Rely is een literatuurprijs die wordt toegekend aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar voor de beste Friestalige literaire tekst. De prijs was een initiatief van de Afûk en het internettijdschrift Doar (laatste bestaat inmiddels niet meer). De prijs is in 2004 ingesteld ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de prestigieuze Rely Jorritsmapriis. De winnaars van de Junior Rely worden bepaald door een vakjury.
[Bron Wikipedia]

En de winnaar is …. dochter Quest (13)!
Een prestatie, als import Fries ;-)
Vandaag, 2 oktober dan eindelijk de prijsuitreiking, en de vrijheid om het winnende vers te publiceren.

Do bist

In sinnestraal sa waarm,
Dy’t my ferwaarmet as ik it kâld ha.
In stjer dy’t stiet te blinken.
Dy’t oare minsken in fertroud gefoel jout.
In reade roas,
Mei de geur fan de leafde.
In leave laits,
Dy’t elkenien smelte lit.

Do bist:
In sinnestraal sa waarm,
in stjer dy’t stiet te blinken,
in reade roas,
in leave laits,
en, dejinge dy’t my sa lokkich makket.