De gelederen gesloten houden. Helder en eenduidig communiceren.
Het was nog nooit zo belangrijk voor het CDA.
Gisteren verscheen een nieuw (intern) boekje met richtlijnen over het gebruik en de uitleg van uitdrukkingen en gezegden.
Berend Quest wist de hand te leggen op een kopie en maakt u deelgenoot van de belangrijkste directieven.

 • ‘Een paling in een emmer snot’
  Staat gelijk aan het ‘zich thuis voelen’, ‘een warm nest’ of ‘geborgenheid’. ‘[Naam] is als een paling in een emmer snot’ wordt gebruikt om aan te geven dat iemand als een echte CDA-er wordt gezien.
  Het vangstverbod op palingen staat synoniem voor de (tijdelijke) leegloop van de partij. Dat is dan ook niet aan de partij te wijten, maar aan ‘Les Autres’.
 • ‘Een persoonlijk definitieve conclusie’
  Hiermee wordt slechts bedoelt dat de conclusie persoonlijk is en uiteraard niet dat deze definitief zou zijn. Juist niet, het moet gezien worden als een wanhoopskreet van een verdwaald schaap die de kudde van de herder jezus zoekt.
 • ‘CDA Principes’
  Staat gelijk aan het onwrikbare geloof in, en het prediken van het hiernamaals maar je eigen lijk laten invriezen. Dubbel genaaid zit nu eenmaal vaster. 
 • ‘Groen licht geven’
  Staat gelijk aan de oproep zich massaal van een hoog flatgebouw te werpen in de overtuiging dat god op tijd voor een zachte landing zal zorg dragen.
 • ‘Zich ergens aan abklinken’
  Zich van het politieke leven beroven, suïcidaal zijn. Wordt ook wel veroorzaakt door een verkeerde interpretatie van het begrip ‘principe’.
 • ‘Het Pluche’
  De gods-beloning voor een gristen na het veelvuldig verblijven in harde houten kerkbanken. Te beschouwen als een verworven CDA-recht.
 • ‘Dat doet de deur dicht!’
  Wil geenszins zeggen dat er geen mogelijkheden zijn deze weer te openen. Of dat er geen andere deur zou zijn. Of een raam. Of een muizenholletje. Of een kiertje onder de plint.
 • ‘Door één deur kunnen’
  Geeft uitdrukking aan het kinderlijke CDA geloof in wonderen. ‘Jezus kon over water lopen, dus waarom zouden wij niet door één deur kunnen?!’
 • ‘Een gezamenlijk standpunt’
  ‘We moeten naar links!’ ‘We moeten naar rechts!’ Indien vervolgens in volle vaart rechtdoor gegaan wordt is er bij het CDA sprake van een gezamenlijk standpunt.