Vandaag is het 82 dagen geleden dat wij de gang naar het stemhokje maakten, een vakje rood kleurden en verwachtingsvol voor de buis gingen zitten om te kijken wat het resultaat was van onze keuze. Het lijkt er op dat we niet duidelijk genoeg zijn geweest.

Er wordt door veel mensen hard geroepen dat Nederland ‘ziek is’.
Ik ben het daar niet mee eens. Niet Nederland is ziek, de politiek in Nederland is ziek.
En de Nederlandse politiek is een patiënt met een gigantisch probleem: het ontbreekt namelijk niet alleen aan ziekte inzicht, maar zelfs aan ziekte besef.

De pogingen om de PVV uit te sluiten van deelname aan een coalitie is als een patiënt met een longontsteking die blijft volharden in zijn rookgedrag en blijft volhouden dat er geen verband is tussen zijn kortademigheid en een ziek orgaan.
Het is niet zijn longontsteking die het probleem is, het is het tekort aan zuurstof in de lucht dat hem het functioneren zo moeilijk maakt.

Op 9 juni heeft de Nederlandse kiezer gesproken.
De boodschap was helder. De politiek heeft ook na Fortuyn nagelaten de burger opnieuw aan zich te binden.
Politici horen de burger niet, politici spreken de taal van de burger niet en politici hebben geen idee wat er bij de burger leeft.
De rol die de discussie over de multiculturele samenleving daarin speelt is in mijn ogen meer het belangrijkste symptoom dan de bron van de ziekte.

Meer dan 15% van de stemmen gingen naar de PVV.
Is dat allemaal vanwege de keiharde aanvallen op de multiculturele samenleving?
Ik geloof dat persoonlijk niet zo.
In mijn ogen is een stem voor de PVV veel meer een stem voor een politicus die door kiezers geloofd wordt. Kiezers geloven dat Wilders zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Dat hij niet konkelt, dat hij luistert en dat hij een helder doel voor ogen heeft.
Doelen die hij helder verwoord. Doelen die hij met duidelijke maatregelen denkt te kunnen bereiken.
Wilders spreekt een taal die door heel veel mensen verstaan wordt.

Nadat deze formatiepoging mislukt is -dat is mijn persoonlijke overtuiging, immers, de PVV en ‘gedogen’, dat gaat niet samen- zullen er ongeveer een 100 dagen voorbij gegaan zijn sinds 9 juni.
Een mooie periode om dit drama in zeven delen maar eens te stoppen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

De PVV zal dan sterker dan ooit worden, en misschien wel de grootste partij worden.

Wilders is wellicht te verwijten dat hij bij een longontsteking direct en rigoureus een longtransplantatie wil uitvoeren.
Dat middel is erger dan de kwaal.

Maar het ontkennen van de ontsteking, het blijven roken en het gebrek aan adem wijten aan te weinig zuurstof in de lucht is zo mogelijk nog dommer.