Bijna iedere puber loopt tegenwoordig met een beugeltje. En niet alleen pubers. Ook volwassenen, vaak vrouwen, tussen de dertig en de veertig zie je steeds meer met een ijzeren beslag in de mond door de C1000 stappen. Niet een medisch, maar een cosmetisch of esthetisch probleem, die tandjes van ons. Er van uitgaande dat al die jongetjes, meisjes en volwassenen scheve tanden hebben, dan is een scheef gebit dus geen afwijking.
Maar dat wordt het natuurlijk wel, als iedereen die scheve tandjes denkt te moeten corrigeren.

Wij mensen hebben niet alleen de meest complexe hersenstructuur van alle levende wezens, wij leven ook in een complexe wereld. Hier in Nederland zijn we niet alleen heel rijk, we zijn ook met heel veel en leven op een relatief klein stukje grond.
We zijn vaak letterlijk op elkaar gestapeld.

Om die miljoenen mensen aan te sturen, te reguleren, te beschermen, te verzekeren, te scholen, te genezen, van energie te voorzien enzovoort, enzovoort wordt uitgegaan van ‘gemiddelden’.
Aan de hand van de ‘gemiddelde’ levensduur wordt bijvoorbeeld bepaald hoe veel AOW voor u gereserveerd dient te worden.

We hebben een gemiddeld IQ, een gemiddeld inkomen, wonen in huizen met een gemiddelde waarde en hebben een gemiddelde opleiding genoten.
Dat rekenen met gemiddelden is geen probleem, het is verdedigbaar dat het noodzakelijk is. We zijn ook steeds beter in staat om steeds nauwkeuriger het gemiddelde te bepalen.
Vervelend is het wel dat die gemiddelden vervolgens als een deken over ons heen worden geworpen.

Gevaarlijk wordt het wanneer gemiddelden tevens de ‘norm’ bepalen.
Niet binnen het gemiddelde passen wordt dan buiten de norm vallen en is een afwijking.
En de neiging om afwijkingen te corrigeren kan nauwelijks worden bedwongen, zeker in dit land.

Uitgaande van gemiddelden zijn wij allemaal afwijkend.
Het is goed om je daar bewust van te zijn.
Het zijn namelijk onze afwijkingen die maken dat wij niet alleen onder-, maar ook juist bovengemiddeld zijn.

Onze afwijkingen maken ons bijzonder.
Koester je afwijking zou ik zeggen.