Na de uitzending over Koos H. mag Peter R. wat mij betreft verdwijnen. Wanneer je pretendeert altijd op zoek te zijn naar ‘de ware toedracht’ en de ‘werkelijke feiten’ moet je niet uit je nek gaan zitten zwammen.
Peter R. de Vries dient namelijk nog maar één belang: Peter R. de Vries BV.
Van een ‘maatschappelijk belang’ met betrekking tot de uitzendingen rond Koos H. is geen sprake.
Integendeel zelfs.

Kort samengevat heeft Peter R. een oude vriend van Koos H. ingeschakeld om in het geniep opnames te maken van Koos H. in de instelling waar hij verblijft. De heren halen jeugdherinneringen op en Koos H. doet uiteraard ‘nooit eerder gedane en vooral schokkende bekentenissen’.

De rechter verbood Peter R. om Koos H. herkenbaar in beeld te brengen. De dwangsom is € 15.000. Voor mij een hoop geld, maar blijkbaar niet voor Peter R. BV en SBS.
Het werd dus lekker toch uitgezonden.

Het argument om Koos H. pontificaal in beeld te brengen heet volgens Peter R. ‘maatschappelijk belang’.
Dat maatschappelijk belang is, volgens Peter R., dat de familie in staat gesteld zou moeten worden om uit de mond van Koos H. een bekentenis te horen. Want, Koos H. heeft voor de rechtbank nooit een bekentenis afgelegd.

De familie de bekentenissen tonen? Dus; heel Nederland moet de kop van Koos H. op de buis zien omdat de familie het moet zien?
Rot toch op!! Wel eens van een DVD-tje gehoord?
Er is geen minuut zendtijd nodig om de familie de kop van Koos H. en diens ‘bekentenissen’ te laten zien en horen. De enige reden dat het op de zender moet is omdat dit veel meer geld oplevert.
Zo veel meer dat die boete van € 15.000 er wel van af kan.
Televisie maken is rekenen. En Peter R. en SBS kunnen blijkbaar beter rekenen dan de rechter.

Dan die ‘bekentenissen’.
Ik heb die Koos H. gisteravond telkenmale horen zeggen wat de onderzoekers en behandelaars allemaal voor conclusies trokken uit zijn verhalen. Koos H. heeft dan weliswaar voor de rechtbank nooit bekend, maar wel tegenover onderzoekers en behandelaars.
Vervelend.
Maar; wat willen wij nu?
Willen wij dat iedereen die veroordeeld wordt en levenslang wordt opgesloten (een strafmaat die mede bepaald is door  het niet willen bekennen, geen spijt, berouw of wroeging tonen etc.) later, alsnog in het openbaar een bekentenis af gaat leggen?
En, waarom dan? Welk maatschappelijk belang dient dat?

Waarom heeft Peter R. zoveel aandacht voor deze zaak? Even een beeld vormen.

Peter R. zit thuis. Met zijn maatschappelijke belangen te worstelen.
‘Oh, ach en wee’, denkt Peter.
‘Kon ik die ajjme familie van al die een jaar of dejjtig geleden vermoojjde meisjes maajj eindelijk eens jjust geven’, zo spookt het door zijn hoofd.
Maar!! Wat een geluk! God bestaat! daar is Nico! Nico, de oude boezemvriend van Koos meldt zich bij Peter R. Nico heeft de smeekbedes van Peter R. gehoord en nam direct contact op. want ook Nico wil maar één ding: gerechtigheid en rust voor de nabestaanden.

Ja, duh. Niet dus.
Veel meer voor de hand ligt het feit dat Nico geld nodig heeft om zijn eigen leventje in Azië te financieren (waar hij heen gevlucht is vanwege zijn eigen criminele geschiedenis), Peter R. benadert en hem voorstelt om, tegen een flinke vergoeding uiteraard, zijn oude maat Koos H. een oor aan te naaien!
En Peter R. ziet kansen en ruikt geld.
Zo gaan die dingen!
Maatschappleijk belang? MY ASS!!

Koos H. is volgens onderzoek een ‘psychopaat die in een narcistische schijnwereld leeft’. Hij is veroordeeld en opgesloten. Door onze rechtstaat veroordeeld.
Dat wij liever hadden gezien dat Koos H. aan zijn ballen door de dorpen getrokken zou worden is voor te stellen. Maar die tijd zijn we gelukkig voorbij.

Het uiterst suggestieve gedoe van Peter R. dient geen enkel ander belang dan dat van Peter R. BV.
Koos H. Kijkt porno!! Ja. Peter R. noemt dat keer op keer heel suggestief  ‘porno met tiener meisjes’, ‘porno met jonge meisjes’. Wel, dames en heren: u kunt deze porno gewoon bij de benzinepomp kopen hoor.
Het zijn weliswaar geen oude oma’s, maar gewoon 18+. Jong ja. En ik vind het verwerpelijk. Maar het is niet verboden.

Koos H. heeft een kamer van 25 vierkante meter! Wel, da’s best ruim. Bijna net zo groot als mijn slaapkamer. Maar ik moet er toch niet aan denken daar al mijn dagen in te slijten.

Koos H. heeft TV!! Jaha, en niet zo maar TV. Nee, een flatscreen TV!!
Schande!
Flikker toch op.

Peter R. de Vries is allang geen luis in de pels van de rechtstaat meer.
Peter R. de Vries is een bedrijf waar geld verdiend wordt.
En het belang van Peter R. de Vries is niets anders dan het belang van Peter R. de Vries BV.
En dat is prima.
Maar verschuil je niet achter het leed van anderen wanneer je niets anders doet dan dit leed schaamteloos exploiteren.
Koos H. is een gewetenloze moordenaar.
Peter R. de Vries is een schaamteloze profiteur van het leed dat is veroorzaakt door Koos H.

Geen van tweeën hoort op de buis.
En zeker niet onder de noemer ‘maatschappelijk belang’.