Berend Quest is een zeer aimabel en aaibaar mens. Maar je moet hem niet irriteren.

‘Harlingoen!?’
Het rood aangelopen hoofd met het grijze haar keek dwingend uit het geopende raam van de Mercedes Benz.
‘Pardon?’, vroeg ik kalm.
‘Harlingoen!?’, klonk het nogmaals. Nu nog luider en sterker gearticuleerd.
‘Nee. Berend. Berend Quest. Ich heist Beroend Quest’

(U moet weten, Berend spreekt perfect Duitsch. Veel beter dan de Duitsers zelf vindt hij.)

‘Ich muss nach Harlingen!’, ging de man verder. Het was blijkbaar nogal een ‘ijzeren Heinrich’.
‘Ach, soo. Si wolen nach Harlingoen fharen, und si wolen gerne das Berend euch dem weg seigen moesen sollen wissen.’

Kijk. Het spreekwoord luidt: ‘Er zijn vele wegen die naar Rome leiden’. Dat geldt ook voor Harlingen. Er zijn heel veel wegen die naar Harlingen leiden. Meer dan je denkt. Snelwegen, binnenwegen, korte wegen en hele lange wegen.
Het gesprekje speelt zich af in Bolsward, vlak naast de A7 bij een benzine station. Een kilometer of 20 van Harlingen.
En welke weg naar Harlingen rijdt hangt bij Berend Quest heel nauw samen met hoe je het hem vraagt.

‘Na soo. Harlingoen. Tsja. Da bist doe dan wol ein bischen falsh gerfharen. Aber, ich konte ihn ser goed nach Harlingen dem weeg weisen hoor. Lassen wir mar eins kuchen. Hasst du ein ToomToom?’
‘Toom Toom?’
‘Ja dus weist wel. Ein navigatorisch heinrichter gefhal; Toom Toom. Ehhh…. wie oohm Toom, aber dan zwei. Toom Toom.’

De Duitser keek mij glazig aan. Geen TomTom dus.

‘Ok. Ich solte ihr verklaaren welchem weeg zie fharen mussen um nach Harlingoen zu bekommen. Sie fahren zeuruck nach dem Aa sieben, sie gehen in dem richtoeng von Sneik, volgem dem weeg immer gerade aus bis sie dem abslag Heerenvein sietst. Dhan fharen sie im dem richtung von Leeuwarden, whan sie daar angkekommen bist fharen zie im richtung von Holwoerd, was sie herkennen konte an dem kleine beutchen auf die weegweisur, dhan fharen zie nach dem haben und dan mussen sie es dhar nogmaals maar einmhal fragen wollen am ein eingesetzenen das deurph Holwoerd.
Verstanden?’
‘Was sagen sie?’, vroeg de man bedremmeld.
‘Sie fahren zeuruck nach dem Aa sieben!! Sie gehen in dem richtoeng von Sneik!! Volgem dem weeg immer gerade aus bis sie dem abslag Heerenvein sietst!! Dhan fharen sie im dem richtung von Leeuwarden! Whan sie daar angkekommen bist fharen zie im richtung von Holwoerd, was sie herkennen konte an dem kleine beutchen auf die weegweisur, dhan fharen zie nach dem haben und dan mussen sie es dhar nogmaals maar einmhal fragen wollen am ein eingesetzenen das deurph Holwoerd!!

Verstanden!!?
Zuruck!! Nach die Aa sieben! Im richtung Sneik!!!!
Verstanden!!!? Capiche?!!
‘Ja, danke’, mompelde de man.
‘Sher gut!!’, gilde Berend Quest.
‘Und grussen sie die freundliche leute in Harlingoen von mich, Beroend Quest!!!!’