Wanneer je kans wil maken president van de Verenigde Staten te worden dan kun je in principe maar beter zorgen voor een schone lei. Je moet er welhaast van jongs af aan voor opgeleid worden. Het verleden van een kandidaat president wordt vooraf al helemaal uitgeplozen. En o wee wanneer je wat op je kerfstok hebt, het zal altijd tegen je gebruikt worden.

Wil je paus worden dan geldt hetzelfde principe, maar volgens andere maatstaven.

Stel je de grote groep oude mannen voor die zich buigen over de nieuwe kandidaat paus. Diep graven, analyses van de man’s historie. De centrale vraag is: hoe streng is de kandidaat in de leer? Nee, niet de katholieke leer, maar die andere leer. Die van het niet beschadigen van de kerk, die van het onder het kleed schuiven van schande.
Die van het, onder de mantel der priesterliefde houden van de schandalige praktijken.
Heeft de kandidaat paus zich altijd en zonder uitzondering gehouden aan de heilige Omertà?

Er zijn veel vergelijkingen te trekken tussen de mafia en het instituut katholieke kerk. Heus, niet de katholieke gelovige is mafioos, maar de katholieke kerk kan toch zo langzamerhand wel als een criminele, mafiose en misdadige organisatie worden gezien.

Eén vergelijking die opgaat is de zwijgplicht, de Omertà.
Een goed lid van de katholieke kerk zwijgt wanneer het blazoen van de kerk besmet dreigt te worden. Zelfs nu, na alle vreselijke misdaden die naar buiten komen zie je de argeloze katholiek in de media rustig verklaren dat deze schande vooral, in de eerste plaats en boven alles, zo naar voor de katholieke kerk is.
O ja, en voor die kinderen natuurlijk.

De bovenbaas van de katholieke kerk, de paus, is de ‘Capo di tutti Capi’.
Hij heeft het zwijgen tot essentie verheven. Hij heeft een uitstekende staat van dienst. Hij is het lichtende voorbeeld van Ora et Omertà (Bid en Zwijg).
Deze paus wist van de misdaden. Deze paus kende het leed. Deze paus kende de namen, de misdaden en de kinderen tegen wie deze misdaden werden gepleegd.
En deze paus heeft in vorige functies zijn pad naar het pausdom veilig gesteld door te voorkomen dat de schande naar buiten kwam.

Deze paus is de ware Capo di tutti Capi.