Date8 maart 2010

Dank je wel

Aan de oevers
van mijn stroom van woorden
schuilt een kleine man

Hij kijkt verschrikt
vanuit het riet
en vraagt hoe het toch kan

Troostend en verdrietig
stromen zinnen
hem voorbij

Waardoor hij harder
huilen kan
die kleine man in mij

Ik dank je wel
voor jouw woord,
jouw kus, jouw arm

Ik huil nu
zoute tranen maar
ze voelen heerlijk warm

Verbied alle geloof in verboden!

Berend Quest gelooft nergens in. Hij is zijn eigen God, hij heeft zijn eigen Jezus en slaapt met zijn eigen Maria. Berend Quest is er van overtuigd dat het leven zich hier en nu afspeelt. Dat het leven soms een genot is, en soms een droevige, zware zaak. Geen taak. Het leven is geen taak, het leven brengt taken met zich mee.
Een ieder die het leven zo zwaar, onbegrijpelijk en moeilijk vindt dat u er een God voor nodig heeft; u doet uw best maar. Als u liever wenst te geloven dat alles later, na de dood, eindelijk beter wordt, voelt u vrij.
Maar iedere religie, ieder geloof en iedere overtuiging die gestoeld is op verboden zou verboden moeten worden. Berend Quest is van mening dat uw angsten, uw vragen, uw onvermogen het leven te bevatten, niet door anderen gebruikt mag worden om u aardse leven te verzieken. En daar leiden dat soort ‘verbodsreligies’ toe. Een verziekt leven.

Wij leven in een vrij land. En daar ben ik blij om. Wij leven in een rijk land, daar ben ik dankbaar voor. Wij mogen kiezen, wij mogen kopen, wij mogen protesteren, wij mogen geloven. Wij mogen feitelijk alles.
Toch is het niet genoeg.
Wij, als samenleving, moeten het blijkbaar in al onze vrijheid ook nog eens toestaan dat er grote groepen mensen onder ons leven wiens vrijheden wordt ingeperkt. Aan wie het zwijgen wordt opgelegd. Wij staan religies ten principale toe.
Alleen religie leggen wij niet langs de meetlat van de fundamentele rechten, want religie is een fundamenteel recht.

Wij praten er wel over, wij hebben zelfs de mond vol van bijvoorbeeld (en tegenwoordig: met name) de Islam. Maar dat is dan ook een ‘vreemde’ religie. En, we sputteren meer tegen het culturele verschil dan tegen de inhoud van de Islam zelf.
Vrouw onderdrukkend, homofobisch, haat zaaiend, barbaars, geweld verheerlijkend, zijn zo maar een aantal superlatieven die vaak aan de Islam gekoppeld worden.

En wij dan? Hoe zit het met onze eigen, wel in onze cultuur verweven religies?
Wij hebben hier een verzameling religies die minstens net zo verdorven is als men de Islam graag toe-eigent. De streng gereformeerden onderdrukken vrouwen, nog altijd. De katholieken vinden vrouwen nog altijd een ondergeschikt soort. Homo’s zijn nog altijd ziek. Kanker genees je nog altijd het beste door te bidden. Inenten is nog altijd verboden. Een vrucht met een gegarandeerd zinloos, pijnlijk ja, verschrikkelijk leven zal en moet die beker azijn oppakken, en leegdrinken. Tot de laatste druppel. Want:

Gij zult niet!

Verboden. Zinloze verboden. Zinloze verboden omdat deze verboden er niet zijn om ons, als samenleving, te helpen, te beschermen of te behoeden (zoals bijvoorbeeld het verbod om door rood licht te rijden), maar omdat het voor de machthebbers van deze religies de enige weg is om zichzelf in stand te houden!

Beperk de vrijheid van uw gelovigen opdat zij niet in de verleiding geraken zelf na te denken. Want zelf nadenken, en de vragen die dit oproept, is ongewenst. De vragen die de gelovigen zouden kunnen gaan stellen zijn namelijk door ons, als religie, als kerk, niet te beantwoorden.
Niet anders dan met de volledig dood slaande woorden: ‘Omdat God het wil’.

Wij leven in een vrij land.
Een vrij land, een democratie, met de fundamentele rechten van de mens zeer hoog in het vaandel (en ik ben er van overtuigd dat dit zo is) zou de vrijheid op godsdienst eens moeten her-definiëren.
Iedere religie die gestoeld is op het inperken van vrijheden, op ontkenning, op inperking, op het verbod om zelf te denken en JEZELF te zijn, zou verboden moeten worden.

Uitwassen zijn inherent aan een drukke en dichtbevolkte samenleving. Een winkel trekt ook dieven, een schoolplein trekt ook pedofielen en een voetbalwedstrijd trekt ook hooligans. Dat is, helaas, een uitdaging waar wij als samenleving mee om moeten leren gaan. Maar dat kan dan ook. Het betreft namelijk open structuren binnen onze samenleving waar we allemaal toegang toe hebben, waar een ieder evenveel spreek rechten heeft en waar iedereen wordt toegelaten. Het recht ook heeft om toegelaten te worden, en alleen kan worden uitgesloten wanneer hij/zij de wet overtreedt. De Nederlandse wet.

Met de verbodsreligie is dat anders. Daar overtreedt met geen wet, daar overtreedt men een gebod of een verbod. Daar leven de verboden. En, veel erger, niet alleen leven daar eigen ge- en verboden, daar zijn de deuren gesloten. Daar gebeurd het dus achter de schermen. Uit het zicht, ver van de rest. Ver van een ieder die niet binnen het eigen kringetje past.
En daar plukken wij dan, vele jaren later, de zure vruchten van.

De katholieke kerk heeft het nu weer laten zien. Niet voor het eerst, en niet voor het laatst.
De homo krijgt geen hosti, en de frater neukt kleine jongetjes.
Afschaffen is mijn advies.
Net zo lang afschaffen totdat de kerk laat zien dat zij een controleerbare, vrije en open gemeenschap is.

© 2021 Berend Quest

Thema door Anders NorénOmhoog ↑