Date27 februari 2010

Fijn spelen in het Urkerbos

GSL. Gereformeerd Spelen en Leren. Het themapark moet volgend voorjaar (2011) verschijnen in het Urkerbos. Afgelopen maandag ging de eerste spa de grond in. Vertelt ons Op Urk. Het enige nieuwsblad met oprecht, eerlijk en christelijk nieuws.

Het was doodstil in de vergaderzaal van buurthuis ‘Gods Plan’. Dominee Droogfiets had gesproken. En een ieder die de dominee een beetje kent houdt dan zijn mond. Niet haar mond, want Dominee Droogfiets spreekt nooit op vergaderingen waar vrouwen iets mogen zeggen. Of homo’s. Of Moslims.
Eigenlijk spreekt Dominee Droogfiets helemaal nooit. Dominee Droogfiets beperkt zich tot de preek.
De laatste woorden van Dominee Droogfiets echoden nog na in de door inteelt beperkte en ietwat zompige hersenen van de aanwezige Urker raadsleden en toegestroomde mannelijke bevolking.

‘Het Urkerbos, gelovigen, zal uit den asch herrijzen! Niet langer zullen verdwaalde moordenaars, anusgravers, piemelzuigers en borstengrijpers zich aan hunner zondigen lusten vergrijpen in het aanzien van onze God den Vader aller Urker Gereformeerden! Neen, nochtans vanaf 2011 zal er slechts GSL tussen den braamboschages en bomen gepraktiseerd worden zullen moeten gedaan, uitgevoerd en gepleegd worden! Amen, amen amen!’

Bertus Pasterkamp was zo verrukt dat hij zachtjes begon te applaudisseren. Spoedig volgde Jan Bos zijn voorbeeld. Daarna Piet Bos, en Jan Bos junior. Binnen enkele seconden barstte de gehele zaal in een ovationeel applaus uit.
Het was weer een briljante opdracht die Dominee Droogfiets van Onze Lieve Heer had mogen ontvangen. ‘GSL! GSL! GSL!’, klonk het ritmisch door de zaal.
Dominee Droogfiets vouwde zijn handen en dankte den Heer.

Den Heere God had dan niet toegestaan dat Urk opnieuw zou worden afgescheiden van het vasteland, het vasteland waar de zondaars leven, maar, Den Lieve en Zaligen Heer was hem, en de gemeenschap wel tegemoet gekomen.
Nog een jaar. Nog één jaar en Urk zou de schande van het Urkerbos eens en voor altijd wegpoetsen. Met onvervalste bijbel gerichte, streng in de leer zijnde en vooral christelijke activiteiten in plaats van al die smeerlappraktijken waarmee het Urkerbos zich in de voorgaande jaren geprofileerd had.
Hij keek nog eens naar het handgeschreven briefje met het concept programma van het GSL thema park en zag dat het goed was.
Een slogan had hij ook al:

‘Wij steken de Boodschap niet onder stoelen of banken, maar recht in uw hart’

Een DM die je aan iedereen stuurt is geen DM, maar SPAM!!

Met bijna 4.400 berichten mag ik best zeggen dat ik enige Twitterervaring heb. (Ik heb het voor de zekerheid even aan Mart Smeets gevraagd en ja, ik mag dat zeggen.)
Ik wil nog iets zeggen. Ik begin een regelrechte aversie te krijgen tegen de ‘Direct Message’.

De Direct Message (DM) biedt de mogelijkheid, en dan alleen aan tweeps die wederzijds volgen, een boodschap te verzenden die niet door anderen gelezen kan worden.
Het is dus voor boodschappen die privé zijn, het daglicht niet mogen zien. De private room van de sociale media. De hotelkamer, de biechtstoel, de darkroom van het Twitter café of de bossages langs de parkeerplaats op een zomeravond.

Steeds vaker wordt ik vanuit mijn DM box toegefluisterd. ‘Hééé, psjjjtttt!’, iemand wil mijn onverdeelde aandacht. Vanuit de donkere randen van het sociale netwerk wordt ik geroepen. Maar waarom? Omdat iemand mij de liefde wil verklaren? Omdat iemand mij een oneerbaar voorstel wil doen? Omdat iemand mij wil vertellen dat ik nu toch echt over een grens ben gegaan?
Welnee.

Coaches en therapeuten die mij zeer privé vertellen welke ‘hulp en ondersteuning’ zij bieden.
Verzekeringsagenten die mij alvast op de ‘goeiekoopste’ verzekering wijzen.
T-shirt verkopers, pizza bakkers en bami draaiers.
Of iemand deelt je mee dat je hem of haar dus volgt. En dat je dus terug gevolgd wordt (ja, duh).
En mensen die melden dat ze je niet automatisch terug volgen (nogmaals: ja, duh).

Ik ga hier niet in op de beweegredenen die mensen, en vooral bedrijven, hebben die DM’s te versturen. Ik heb er wel ideeën over, maar het is niet mijn punt.
Mijn punt is dat ik er ernstig geïrriteerd van raak. Het liefst schaf ik die hele DM box af. Ik heb in de regel niets te verbergen en dat zou u ook niet moeten hebben.
Twitter is ‘sociale’ media, ik vind er weinig sociaal aan, al die DM’s.

Dat gespam in de DM box belemmert mij het zicht op de DM’s die ik wel wil zien. Waarmee ik wel blij ben. Die ik zeer kan waarderen zelfs!
Welke dat zijn?
Dat zijn bijvoorbeeld tweeps die vervelende taalfouten zien op dit blog en mij dit even toefluisteren, zonder dit meteen door de hele goe-gemeente te schreeuwen.
Dat zijn de tweeps waarmee ik een e-mail of telefoonnummer uitwissel.
Het zijn de tweeps die mij een persoonlijke vraag stellen of een persoonlijke mededeling willen doen.

Een DM die je aan iedereen stuurt is geen DM, maar SPAM!!

En iedereen die mij er nu nog mee verveelt ontvangt dit bericht.
En niet via DM.

© 2021 Berend Quest

Thema door Anders NorénOmhoog ↑