Monthfebruari 2010

Internet en het preken voor eigen parochie

Iedereen die wel eens een stukje van mij leest, of mij volgt via Twitter, weet dat ik geen fan ben van Urk. Een van de redenen daarvoor is het preken voor eigen parochie, voor mij een soort van handelsmerk van Urk. We zeggen wat wij willen dat de bevolking hoort, en de bevolking luistert alleen naar wat wij willen zeggen. De enorme overvloed aan informatie die het Internet ons biedt kent een soort gelijk gevaar.

Het Internet biedt ons de ultieme vrijheid. Vrijheid om te zijn wie we willen zijn en wat we willen zijn. Via het Internet hebben wij toegang tot een onvoorstelbaar grote hoeveelheid informatie.
Vrije informatie. Ongefilterde informatie. Ongecensureerde informatie. Ongenuanceerde informatie. Onware informatie. Schadelijke informatie.
Schadelijke informatie?
Ja, dat durf ik te zeggen; schadelijke informatie.

Wij zijn zelf, als persoon, niet alleen verantwoordelijk voor wat wij met informatie waar we toegang toe hebben doen, wij zijn ook meer en meer zelf verantwoordelijk geworden voor welke informatie we tot ons nemen. Daarnaast zijn wij zelf de provider geworden van de informatie die het Internet zo groot, zo sterk en zo geweldig maakt. Het Internet zoals wij het kennen heeft meer en meer de neiging om ons te tonen wat wij willen zien. Het Internet wordt vorm en inhoud gegeven door wat wij wenselijk vinden.
En, om een klein beetje duidelijk te maken waar ik naartoe wil: weet iemand hoeveel content op het Internet anoniem geplaatst is?

Het Internet biedt ons de gelegenheid om te zijn wie we willen zijn en te zijn wat we willen zijn. Het Internet biedt ons ook de mogelijkheid om precies die informatie tot ons te nemen die wij wenselijk achten. Dat is niet eens alleen een ‘mogelijkheid’, we worden er welhaast toe gedwongen. De informatiestroom is zo gigantisch dat geen mens in staat is al die informatie tot zich te nemen, te beoordelen, af te wegen en zijn/haar eigen mening op basis van afwegingen te formuleren.

En natuurlijk, heel veel mensen zijn in staat om een afgewogen pakket aan informatieve websites, blogs, nieuwsproviders en andere digitale informatiebronnen samen te stellen.
Maar, hoeveel mensen zijn daar niet toe in staat?
Hoeveel mensen zijn er die enkel en alleen nog die informatie selecteren die hun bestaande ideeën, onderbuikgevoelens, emoties, aversies en angsten bevestigen, bekrachtigen en versterken?

Daar past nog een vraag bij. Wie van ons neemt er nog de moeite om te reageren op websites waarvan wij de inhoudelijke boodschap gekleurd, eenzijdig, onwaar, onheus of regelrecht verwerpelijk vinden?
En, zo u dat al doet, heeft u dan ook de ervaring dat hoe verwerpelijker u de boodschap vindt waar u op reageert, hoe minder kans er is dat uw reactie ook daadwerkelijk op die website geplaatst gaat worden?
En, durft u het nog onder uw eigen naam?

En zo wordt in mijn ogen informatie schadelijk.
Wanneer de inhoud niet meer ‘waar’ of ‘onderbouwd’ hoeft te zijn. Wanneer hele verdiepingen van het gebouw dat wij het Internet noemen welhaast sectes zijn geworden. Wanneer hele bevolkingsgroepen nog slechts die boodschappen ontvangen die zij willen horen, dan wordt informatie schadelijk.

Ik ben absoluut een voorstander van vrije meningsuiting. Ik ben absoluut een voor stander van een groot, vrij Internet.
Maar ik ben ook iemand die weet dat Char ruim een miljoen kijkers trekt. En dat RTL, liever dan haar ethische en morele verantwoordelijkheid te nemen, Char rustig (en letterlijk) over lijken laat gaan om die miljoen kijkers te trekken.
Content op het Internet wordt niet alleen beoordeeld op populariteit, het wordt ook samengesteld op basis van waarmee de contentprovider weet of verwacht te gaan scoren. Want, populariteit is geld.

Gisteravond twittert @emmafasol bijvoorbeeld over het uitblijven van de tsunami in Hawaii: ‘Verwacht nu niet dat CNN de komende uren gaat melden dat er geen gevaar meer is. Dat kost veel te veel kijkers’.
En zo is het.

Wellicht heb ik mij wat te beperkt uitgedrukt in mijn stelling dat informatie schadelijk kan zijn.
Beter is misschien om te zeggen dat informatie zonder evenwicht of tegenwicht schadelijk kan zijn.
Het preken voor eigen parochie.
Als in de gereformeerde kerk te Urk.
De dominee zegt het, dus is het waar.
En een andere boodschap zien we niet.

Bram Vermeulen tot slot:

Als ik niet luister, hoor ik het niet.
Wist ik er niets van.
Kunnen ze mij niets maken.
Dus ik luister niet.

Kijkt u ook eens naar het 8 minuten durende filmpje EPIC 2014. Over het verdwijnen van The New York Times (met dank aan @hansvoss).

Fijn spelen in het Urkerbos

GSL. Gereformeerd Spelen en Leren. Het themapark moet volgend voorjaar (2011) verschijnen in het Urkerbos. Afgelopen maandag ging de eerste spa de grond in. Vertelt ons Op Urk. Het enige nieuwsblad met oprecht, eerlijk en christelijk nieuws.

Het was doodstil in de vergaderzaal van buurthuis ‘Gods Plan’. Dominee Droogfiets had gesproken. En een ieder die de dominee een beetje kent houdt dan zijn mond. Niet haar mond, want Dominee Droogfiets spreekt nooit op vergaderingen waar vrouwen iets mogen zeggen. Of homo’s. Of Moslims.
Eigenlijk spreekt Dominee Droogfiets helemaal nooit. Dominee Droogfiets beperkt zich tot de preek.
De laatste woorden van Dominee Droogfiets echoden nog na in de door inteelt beperkte en ietwat zompige hersenen van de aanwezige Urker raadsleden en toegestroomde mannelijke bevolking.

‘Het Urkerbos, gelovigen, zal uit den asch herrijzen! Niet langer zullen verdwaalde moordenaars, anusgravers, piemelzuigers en borstengrijpers zich aan hunner zondigen lusten vergrijpen in het aanzien van onze God den Vader aller Urker Gereformeerden! Neen, nochtans vanaf 2011 zal er slechts GSL tussen den braamboschages en bomen gepraktiseerd worden zullen moeten gedaan, uitgevoerd en gepleegd worden! Amen, amen amen!’

Bertus Pasterkamp was zo verrukt dat hij zachtjes begon te applaudisseren. Spoedig volgde Jan Bos zijn voorbeeld. Daarna Piet Bos, en Jan Bos junior. Binnen enkele seconden barstte de gehele zaal in een ovationeel applaus uit.
Het was weer een briljante opdracht die Dominee Droogfiets van Onze Lieve Heer had mogen ontvangen. ‘GSL! GSL! GSL!’, klonk het ritmisch door de zaal.
Dominee Droogfiets vouwde zijn handen en dankte den Heer.

Den Heere God had dan niet toegestaan dat Urk opnieuw zou worden afgescheiden van het vasteland, het vasteland waar de zondaars leven, maar, Den Lieve en Zaligen Heer was hem, en de gemeenschap wel tegemoet gekomen.
Nog een jaar. Nog één jaar en Urk zou de schande van het Urkerbos eens en voor altijd wegpoetsen. Met onvervalste bijbel gerichte, streng in de leer zijnde en vooral christelijke activiteiten in plaats van al die smeerlappraktijken waarmee het Urkerbos zich in de voorgaande jaren geprofileerd had.
Hij keek nog eens naar het handgeschreven briefje met het concept programma van het GSL thema park en zag dat het goed was.
Een slogan had hij ook al:

‘Wij steken de Boodschap niet onder stoelen of banken, maar recht in uw hart’

Een DM die je aan iedereen stuurt is geen DM, maar SPAM!!

Met bijna 4.400 berichten mag ik best zeggen dat ik enige Twitterervaring heb. (Ik heb het voor de zekerheid even aan Mart Smeets gevraagd en ja, ik mag dat zeggen.)
Ik wil nog iets zeggen. Ik begin een regelrechte aversie te krijgen tegen de ‘Direct Message’.

De Direct Message (DM) biedt de mogelijkheid, en dan alleen aan tweeps die wederzijds volgen, een boodschap te verzenden die niet door anderen gelezen kan worden.
Het is dus voor boodschappen die privé zijn, het daglicht niet mogen zien. De private room van de sociale media. De hotelkamer, de biechtstoel, de darkroom van het Twitter café of de bossages langs de parkeerplaats op een zomeravond.

Steeds vaker wordt ik vanuit mijn DM box toegefluisterd. ‘Hééé, psjjjtttt!’, iemand wil mijn onverdeelde aandacht. Vanuit de donkere randen van het sociale netwerk wordt ik geroepen. Maar waarom? Omdat iemand mij de liefde wil verklaren? Omdat iemand mij een oneerbaar voorstel wil doen? Omdat iemand mij wil vertellen dat ik nu toch echt over een grens ben gegaan?
Welnee.

Coaches en therapeuten die mij zeer privé vertellen welke ‘hulp en ondersteuning’ zij bieden.
Verzekeringsagenten die mij alvast op de ‘goeiekoopste’ verzekering wijzen.
T-shirt verkopers, pizza bakkers en bami draaiers.
Of iemand deelt je mee dat je hem of haar dus volgt. En dat je dus terug gevolgd wordt (ja, duh).
En mensen die melden dat ze je niet automatisch terug volgen (nogmaals: ja, duh).

Ik ga hier niet in op de beweegredenen die mensen, en vooral bedrijven, hebben die DM’s te versturen. Ik heb er wel ideeën over, maar het is niet mijn punt.
Mijn punt is dat ik er ernstig geïrriteerd van raak. Het liefst schaf ik die hele DM box af. Ik heb in de regel niets te verbergen en dat zou u ook niet moeten hebben.
Twitter is ‘sociale’ media, ik vind er weinig sociaal aan, al die DM’s.

Dat gespam in de DM box belemmert mij het zicht op de DM’s die ik wel wil zien. Waarmee ik wel blij ben. Die ik zeer kan waarderen zelfs!
Welke dat zijn?
Dat zijn bijvoorbeeld tweeps die vervelende taalfouten zien op dit blog en mij dit even toefluisteren, zonder dit meteen door de hele goe-gemeente te schreeuwen.
Dat zijn de tweeps waarmee ik een e-mail of telefoonnummer uitwissel.
Het zijn de tweeps die mij een persoonlijke vraag stellen of een persoonlijke mededeling willen doen.

Een DM die je aan iedereen stuurt is geen DM, maar SPAM!!

En iedereen die mij er nu nog mee verveelt ontvangt dit bericht.
En niet via DM.

Profiel: @AnnetteTeeuwen de StrijdbareTweep

Wat de ‘Profiler’ is? Lees het hier.

‘Duidelijk’. Het laatste woord van de AnnetteTeeuwen Twitter Bio.
Dat u het vast weet. En voor wie het niet gelooft, lees de tweets van AnnetteTeeuwen en u bent snel overtuigd. Of, beter, ga eens met AnnetteTeeuwen in discussie. Dan weet u meteen waarom ik er ‘Strijdbaar’ van gemaakt heb. Ik raad u wel aan een flinke zak onvervalste, gedegen en onderbouwde argumenten mee te nemen.
AnnetteTeeuwen is namelijk ook de Twitter kassier en u wordt afgerekend op uw argumenten.

‘AnnetteTeeuwen maakt zich druk’. Het zou de titel van een boek kunnen zijn. En AnnetteTeeuwen maakt zich graag druk. Over domheid, over oneerlijkheid, over ongelijkheid en bijvoorbeeld over het ontbreken van duidelijkheid en regie. Maar ook over lompheid, onbeleefdheid en ongenuanceerde kretologie.
Dus volgt AnnetteTeeuwen het nieuws en de politiek. Dus kijkt AnnetteTeeuwen Buitenhof, DWDD, Nova en luistert naar Radio 1. En dus volgt AnnetteTeeuwen ook tweeps waar zij het in de basis niet mee eens is.
Want, AnnetteTeeuwen is strijdbaar.
En gelukkig is AnnetteTeeuwen niet te beroerd ons deelgenoot te maken van wat er zoal aan strijd gevoerd dient te worden.
En dus volgen wij AnnetteTeeuwen.

Ik kan mij voorstellen dat er ook mensen zijn die de strijd niet aangaan met AnnetteTeeuwen. Want hoewel een stelling vaak in 140 tekens goed te formuleren is, een weerwoord formuleren in 140 tekens is een ander verhaal. Het lijkt me derhalve heel inspirerend om, uiteraard in een rokerscafé, met AnnetteTeeuwen een goed gesprek te hebben. Over bijvoorbeeld de politiek, de kerk of liever, de kerk en de politiek. Maar, een onderwerp als vrouw en man, ouder en kind, mens en politicus mag ook.

Het is natuurlijk niet alleen strijd wat de klok slaat. AnnetteTeeuwen heeft belangstelling voor mensen, voor hun beweegredenen en voor motieven. AnnetteTeeuwen kan ook bewonderen, respect tonen en ondersteunen.
AnnetteTeeuwen kan naast praten ook luisteren.

Berend Quest volgt AnnetteTeeuwen omdat hij daarmee goed op de hoogte blijft van wat er mis is in dit land.  AnnetteTeeuwen legt namelijk onvermoeibaar en strijdlustig de vinger op de zere plek.
Berend Quest doet dat niet. Berend Quest kijkt ook geen hele voetbalwedstrijden. Berend Quest kijkt wel naar de samenvatting.
En de samenvatting van de ontwikkelingen in de samenleving volgt hij door onder andere, en met name, AnnetteTeeuwen te volgen.
Ik kan het iedereen aanbevelen trouwens.

Ter afsluiting nog een paar strijdbare tweets van AnnetteTeeuwen:

‘Ik heb net even mijn privé mobiele telefoon ontvriend. Wat een hoop nummers van mensen die uit mijn leven verdwenen zijn’

‘Dat is dus eerlijk een dramablad dat Mama. Moederschap wordt tot zum kotzen verheerlijkt. Pfffffff. Lees ik nog liever de Story of Privé’

‘Ik heb een pakistaanse generaal die mij volgt. Heb ik kernfysicus in mijn profiel staan ofzo?’

‘Altijd al geweten dat het gewoon ruk dingen waren. #UGGS #FAIL’

‘Dat was vast een christelijke volger *uitzwaaien doet*’

‘Enzo is het maar net!!!!! RT @ee1co Iemand die het leven na de dood belangrijker vind dan dit leven verdient mijn stem niet.’

‘Ik ga @AndriesgKnevel ontvolgen. Ik vind zijn partijdigheid echt stuitend voor een journalist’

‘Dat is het probleem besluiten worden genomen op basis van *beelden* in plaats van op gezond verstand en nadenken’

Eerder verschenen:

Kseniya Simonova – Sand Animation

Geweldige beelden, prachtige sfeer. Met een paar handen zand op een glasplaat.

© 2021 Berend Quest

Thema door Anders NorénOmhoog ↑